ยูเอ็นเรียกร้องจัดระบบทะเบียนราษฎร์เป็นวาระแห่งชาติ

ยูเอ็นเรียกร้องจัดระบบทะเบียนราษฎร์เป็นวาระแห่งชาติ

ยูเอ็นเรียกร้องจัดระบบทะเบียนราษฎร์เป็นวาระแห่งชาติ

รูปข่าว : ยูเอ็นเรียกร้องจัดระบบทะเบียนราษฎร์เป็นวาระแห่งชาติ

ยูเอ็นเรียกร้องจัดระบบทะเบียนราษฎร์เป็นวาระแห่งชาติ กว่าครึ่งหนึ่งของประเทศทั่วโลกขณะนี้ยังไม่มีระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ ที่มีประสิทธิภาพ สหประชาชาตินำโดยองค์การอนามัยโลก จึงพยายามให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังให้เป็นวาระแห่งชาติ

การประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพมี 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ หรือ สถิติการแจ้งเกิด จดทะเบียนสมรส หย่า ตาย และสาเหตุการตาย โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่ละประเทศ และสนับสนุนให้มีระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งร่วมกันตกลงว่าจะเดินหน้าพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการ

มารี พอล เคนี่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การสหประชาชาติ กล่าวว่า การสร้างความตระหนักให้มีระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนที่เกิดมามีการระบุตัวตนอยู่จริง และทุกคนที่เสียชีวิตรวมทั้งสาเหตุการเสียชีวิต ต้องได้รับการบันทึก มีหลายประเทศทั่วโลกที่ระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพไม่มีประสิทธิภาพ องค์การอนามัยโลกยินดีที่เห็นประเทศไทยเป็นประเทศแถวหน้าที่กำลังพัฒนาระบบนี้ แต่อีกหลายประเทศที่ไม่ให้ความสำคัญ ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องผลักดันเรื่องนี้

ขณะนี้มีกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนา ที่ยังไม่มีระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ ที่มีประสิทธิภาพมีประชากร 40 ล้านคนที่เกิด และ เสียชีวิต โดยไม่ปรากฎในทะเบียนราษฎรตามกฎหมาย คนที่ไม่จดทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาล การศึกษา และ อาจถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

นายแพทย์บุญชัย กิจสนาโยธิน ผู้จัดการงานวิจัย ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย กล่าวว่าประเทศไทย มีระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ และยังมีปัญหาการขึ้นทะเบียนคนไร้รัฐ และเด็กที่เกิดจากคนต่างด้าว ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังในระดับนโยบายของประเทศ


กลับขึ้นด้านบน