ภัยแล้ง จ.พระนครศรีอยุธยา ยังรุนแรง

ภัยแล้ง จ.พระนครศรีอยุธยา ยังรุนแรง

ภัยแล้ง จ.พระนครศรีอยุธยา ยังรุนแรง

รูปข่าว : ภัยแล้ง จ.พระนครศรีอยุธยา ยังรุนแรง

ภัยแล้ง จ.พระนครศรีอยุธยา ยังรุนแรง สถานการณ์ภัยแล้งในภาคกลางยังคงรุนแรง ล่าสุด ชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องร่วมมือกันระดมเงินซื้อน้ำมัน และสายยาง เพื่อสูบน้ำที่ยังพอมีเหลือในคลอง มาใช้ทำนาหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่อยู่ในสภาพใกล้ตาย

ลำคลองสาธารณะ และคลองชลประทานที่อยู่ในสภาพแห้งขอด ทำให้ชาวนาบางส่วนในตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องระดมเงินร่วมหุ้นกันซื้อเครื่องสูบน้ำ และสายท่อยางยาวกว่า 200 เมตร เพื่อใช้สูบน้ำที่พอมีขังอยู่ในคลองที่ชาวบ้านขุดหน้าดินไว้ ขึ้นมาล่อเลี้ยงต้นข้าวในนา ที่กำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำอย่างหนักจากภัยแล้งที่ยังรุนแรง

ชาวนา กล่าวว่า แม้ช่วงที่ผ่านมาจะมีพายุ และฝนตกลงมาบ้าง แต่ได้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะนำมาล่อเลี้ยงต้นข้าวในนาที่เพิ่งปลูกได้เพียง 2 เดือนได้ ซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่นาข้าวต้องเสียหายจากภัยแล้งไปแล้วกว่า 50 ไร่ และยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ตกอยู่ในสภาวะเดียวกัน


กลับขึ้นด้านบน