ชาวศรีสะเกษ เตรียมจัดพิธีบวงสรวงปราสาทโดนตวล พรุ่งนี้

ชาวศรีสะเกษ เตรียมจัดพิธีบวงสรวงปราสาทโดนตวล พรุ่งนี้

ชาวศรีสะเกษ เตรียมจัดพิธีบวงสรวงปราสาทโดนตวล พรุ่งนี้

รูปข่าว : ชาวศรีสะเกษ เตรียมจัดพิธีบวงสรวงปราสาทโดนตวล พรุ่งนี้

ชาวศรีสะเกษ เตรียมจัดพิธีบวงสรวงปราสาทโดนตวล พรุ่งนี้ กรณีข้อพิพาทพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารของไทยและกัมพูชา ซึ่งอยู่ระหว่างการให้ถ้อยแถลงต่อศาลโลก นักวิชาการ เชื่อว่า ข้อมูลของไทยมีน้ำหนักหักล้างข้อมูลของกัมพูชาได้ ขณะที่ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทย ด้านจังหวัดศรีสะเกษ เตรียมจัดพิธีบวงสรวงปราสาทโดนตวลในวันพรุ่งนี้ (20 เม.ย.) ท่ามกลางการดูแลของฝ่ายความมั่นคง

ชาวบ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมงานพิธีบวงสรวงปราสาทโดนตวล ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ในวันพรุ่งนี้ (20 เม.ย.)โดยพิธีนี้ ชาวบ้านจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายนของทุกปี ตามความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล

ฝ่ายความมั่นคง ระบุว่า พิธีบวงสรวงที่จะมีขึ้นไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ฝ่ายกัมพูชาทราบ เนื่องจากปราสาทโดนตวลอยู่ในเขตอธิปไตยของไทย แต่จะจำกัดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้าไปได้แค่ปราสาทโดนตวลเท่านั้น เพราะในพื้นที่ยังมีความอ่อนไหวเรื่องเขตแดน

ส่วนปฏิกิริยาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าระหว่างที่มีฝ่ายไทยและกัมพูชาเข้าให้ถ้อยแถลงด้วยวาจาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือ ศาลโลก มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและกัมพูชา รวมทั้งผู้ประกอบการลดลง เนื่องจากส่วนหนึ่งไม่มั่นใจในสถานการณ์

ขณะที่ ยึก บุญ เฮง สื่อมวลชนของกัมพูชา แสดงความเห็นกรณีการให้ถ้อยแถลงต่อศาลโลกว่า ทั้ง 2 ฝ่ายนำข้อมูลมาหักล้างได้ดี

ขณะที่ประชาชนหลายพื้นที่ยังสนใจติดตามการให้ถ้อยแถลงกรณีพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร ขณะที่ประชาชาในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนหนึ่ง เชื่อว่า ข้อมูลของไทยมีน้ำหนักมากกว่ากัมพูชา

ขณะที่นายจุมพล ชื่นจิตต์ศิริ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา มองว่า ทั้ง 2 ฝ่ายมีข้อมูลที่พอจะต่อสู้กัน แต่ถ้ามองท่าทีของรัฐบาลที่ต่อสู้กันเพื่อดินแดนของประเทศ ทางกัมพูชามีท่าทีดีกว่าไทย ซึ่งประเด็นนี้อาจมีผลต่อคำตัดสินของศาลโลก โดยสิ่งที่กังวลระหว่างรอคำตัดสินของศาล คือ อาจมีปัญหาด้านชายแดนเกิดขึ้นได้

ส่วนนายสฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ นักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจังหวัดตรัง มองว่า ความหนักแน่นของข้อมูลอยู่ที่ฝ่ายไทยมากกว่า โดยเฉพาะการนำแผนที่ขึ้นมาอธิบายต่อศาลโลกที่มีความชัดเจน


กลับขึ้นด้านบน