ส.อ.ท.หวั่นค่าเงินบาทแข็งกระทบส่งออก

ส.อ.ท.หวั่นค่าเงินบาทแข็งกระทบส่งออก

ส.อ.ท.หวั่นค่าเงินบาทแข็งกระทบส่งออก

รูปข่าว : ส.อ.ท.หวั่นค่าเงินบาทแข็งกระทบส่งออก

ส.อ.ท.หวั่นค่าเงินบาทแข็งกระทบส่งออก ค่าเงินบาทที่กำลังแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ที่ 28.72 บาท ต่อ 1 ดอลลาห์สหรัฐฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยอมรับว่ากำลังกระทบธุรกิจการส่งออกแต่ในเวลาเดียวกันก็มีผู้ประกอบการ บางกลุ่มก็ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมนำเข้าสินค้าและราคาน้ำมัน ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดเงินฯ กล่าวว่า ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอีก และอาจไปจนถึง 27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

เกือบทั้งหมดของอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยการส่งออกเพียงอย่างเดียว ขณะนี้กำลังประสบภาวะยอดขายลดต่ำลง เพราะค่าเงินบาทที่ปรับแข็งค่าต่อเนื่อง และค่าเงินบาทไทยยังแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่ง ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และยังรวมถึงอุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร และ น้ำตาล

  
แต่ในเวลาเดียวกัน ค่าเงินบาท กลับเป็นผลดี ต่อกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบ ส่งออกสินค้าไม่มาก เช่น กระดาษ หรือ การนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม และทองคำ ผลสำรวจของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่า ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรม ขนาดเล็กหรือ เอสเอ็มอี ที่หลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วง ว่าจะได้รับผลกระทบ แต่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ถึงร้อยละ66 ก็ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า และยากจะปรับตัวในระยะสั้น
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดเงินตลาดทุน กล่าวว่า ค่าเงินบาทมีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง เพราะมีเงินทุนจำนวนมากไหลเข้าตลาดพันธบัตร ส่วนใหญ่ถือครองโดยชาวต่างชาติ หากรัฐบาล ไม่มีมาตรการดูแลค่าเงินบาท ก็อาจเห็นค่าเงินบาทแข็งค่าถึงระดับ 27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
 
หากเปรียบเทียบค่าเงินในภูมิภาคตั้งแต่ต้นปีประเทศไทยมีอัตราการแข็งค่าเพิ่มขึ้นสูงสุดในภูมิภาค กระทรวงอุตสาหกรรมวิตกว่ามูลค่าส่งออกสินค้าของไทยปีนี้ จะหายไปกว่า 560,000 ล้านบาท แต่ก็มีผลดีสำหรับประชาชนทั่วไป เพราะสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศราคาถูกลง รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน ทองคำ ที่ค่าเงินมีส่วนทำให้ราคาลดลง 
 


กลับขึ้นด้านบน