ทนายฝ่ายไทยชี้ศาลโลกไม่มีอำนาจตีความเขตแดน

ทนายฝ่ายไทยชี้ศาลโลกไม่มีอำนาจตีความเขตแดน

ทนายฝ่ายไทยชี้ศาลโลกไม่มีอำนาจตีความเขตแดน

รูปข่าว : ทนายฝ่ายไทยชี้ศาลโลกไม่มีอำนาจตีความเขตแดน

ทนายฝ่ายไทยชี้ศาลโลกไม่มีอำนาจตีความเขตแดน ศ.อแลง แปลเล่ต์ ทนายความฝ่ายไทยขึ้นแถลงถ้อยคำด้วยวาจากรณีปราสาทพระวิหารในวันที่ 2 ชี้ศาลไม่มีอำนาจในการตีความเขตแดน ยืนยันไทยได้ปฏิบัติตามคำตัดสินในบทปฏิบัติการทุกประการเรื่องการถอนทหาร

วันนี้ (19 เม.ย.) เวลาประมาณ 20.00 น. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ศ.อแลง แปลเล่ต์ ทนายความฝ่ายไทยขึ้นแถลงถ้อยคำด้วยวาจากรณีปราสาทพระวิหาร ต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นวันสุดท้าย โดยระบุว่า ศาลไม่มีอำนาจในการตีความในคดีเดิมอีก เพราะว่ากัมพูชาไม่มีเหตุผลที่มีน้ำหนักในการร้องขอให้ศาลตีความ เนื่องจากในคดีเดิมไม่มีเนื้อหาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดน ในแผนที่ภาคผนวก 1 หรือ 1 ต่อ 200,000 ซึ่งศาลเคยปฏิเสธที่จะตัดสินไปแล้ว

ขณะเดียวกัน ได้ยืนยันว่าไทยได้ปฏิบัติตามคำตัดสินในบทปฏิบัติการทุกประการเรื่องการถอนทหาร และสมเด็จพระนโรดม สีหนุ อดีตกษัตริย์ของกัมพูชา ไม่ได้ทักท้วงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการขึงรั้วลวดหนามรอบปราสาทว่าเป็นแค่พื้นที่เล็กน้อย 2-3 เมตรเท่านั้น ดังนั้น ถ้าหากศาลรับพิจารณาจะเป็นการพิพากษาเกินคำขอ ซึ่งไม่สามารถทำได้


กลับขึ้นด้านบน