กกท.ยันวาระดำรงตำแหน่งนายกสมาคมยังเป็น 2 ปี

กกท.ยันวาระดำรงตำแหน่งนายกสมาคมยังเป็น 2 ปี

กกท.ยันวาระดำรงตำแหน่งนายกสมาคมยังเป็น 2 ปี

รูปข่าว : กกท.ยันวาระดำรงตำแหน่งนายกสมาคมยังเป็น 2 ปี

กกท.ยันวาระดำรงตำแหน่งนายกสมาคมยังเป็น 2 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทยยันวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมยังเป็น 2 ปี ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2528 หากจะเปลี่ยนแปลงต้องรอการแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการกฎหมาย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เรื่องพิจารณาปัญหาอุปสรรคในการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬา โดยมี นางนฤมล ศิริวัฒน์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกับนายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยผู้สื่อข่าวได้ถามถึงประเด็นความคืบหน้าที่ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้ประชุมเพื่อแก้ไขข้อบังคับในการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจาก 2 ปี เป็น 4 ปี และได้รับการลงคะแนนผ่านในที่ประชุมของสมาคมฟุตบอลนั้น นาย มนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ บอกว่า ในส่วนของกระบวนการเลือกตั้งนั้น โดยเฉพาะกรณีที่มีข่าวการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาอื่นๆ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงในการดำเนินการ กกท.จึงไม่ได้ออกมาโต้ตอบ และข้อเท็จจริงต้องยึดกฎหมายไทยเว้นแต่จะมีการแก้ไข พ.ร.บ.การกีฬาฉบับใหม่

ถ้าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จะนำร่างข้อบังคับฉบับใหม่ ที่ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวาระ ละ 4 ปี ไปจดทะเบียนไม่ได้ เพราะ พ.ร.บ.กำหนดไว้ 2 ปี เช่นเดียวกับในกรณีการสมัครนายกล่วงหน้า 60 วันนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องทำในข้อนี้ ซึ่งการออกมติในเชิงบริหารจะไปกำจัดสิทธิ์ของผู้ที่สมัครรายอื่นๆไม่ได้


กลับขึ้นด้านบน