ภัยแล้งภาคอีสานรุนแรง เขื่อนลำปาวเหลือน้ำใช้ได้ร้อยละ 7

ภัยแล้งภาคอีสานรุนแรง เขื่อนลำปาวเหลือน้ำใช้ได้ร้อยละ 7

ภัยแล้งภาคอีสานรุนแรง เขื่อนลำปาวเหลือน้ำใช้ได้ร้อยละ 7

รูปข่าว : ภัยแล้งภาคอีสานรุนแรง เขื่อนลำปาวเหลือน้ำใช้ได้ร้อยละ 7

ภัยแล้งภาคอีสานรุนแรง เขื่อนลำปาวเหลือน้ำใช้ได้ร้อยละ 7 สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มวิกฤติ โดยเฉพาะเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เหลือน้ำใช้การได้เพียงร้อยละ 7 โดยภัยแล้งที่กำลังขยายวงกว้างยังส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดิบสำหรับใช้ในการผลิตประปาด้วย

สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี หยุดการผลิตน้ำประปามานานกว่า 1 สัปดาห์ หลังอ่างเก็บน้ำโสก-รัง แห้งขอด เทศบาลตำบลโนนสะอาดต้องนำน้ำออกแจกจ่าย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านกว่า 2,000 ครอบครัว

ขณะที่จังหวัดบุรีรัมย์ ชลประทานจังหวัดระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 3 เครื่อง ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเติมลงในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เพื่อเป็นน้ำดิบผลิตประปาในเขตอำเภอเมือง และอำเภอห้วยราช หลังพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เหลือปริมาณการกักเก็บเพียงร้อยละ 25 ของความจุอ่าง ซึ่งต่ำที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา

ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่เฉพาะที่เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าเหลือน้ำใช้การเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น เช่นเดียวกันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 5 แห่ง มีปริมาณน้ำกักเก็บเพียงร้อยละ 32 ของความจุอ่าง แต่ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 ยืนยันว่า มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งนี้


กลับขึ้นด้านบน