ชาวบ้านจ.พิจิตรหารือแก้ปัญหาการระบายน้ำ บรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง

ชาวบ้านจ.พิจิตรหารือแก้ปัญหาการระบายน้ำ บรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง

ชาวบ้านจ.พิจิตรหารือแก้ปัญหาการระบายน้ำ บรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง

รูปข่าว : ชาวบ้านจ.พิจิตรหารือแก้ปัญหาการระบายน้ำ บรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง

ชาวบ้านจ.พิจิตรหารือแก้ปัญหาการระบายน้ำ บรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง ชาวบ้าน 2 อำเภอในจ.พิจิตร ร่วมกันหาข้อยุติเกี่ยวกับการใช้น้ำ เพื่อป้องกันความขัดแย้ง หลังภัยแล้งทำให้ระดับน้ำไม่เพียงพอสำหรับทำการเกษตร

ตัวแทนเกษตรกรพื้นที่ต.เมืองเก่า และต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร ร่วมหารือกับตัวแทนเกษตรกรในต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำ โดยมีนายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาดงเศรษฐี และนายปราโมทย์ แก้ววิเชียร นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ประทับช้างเป็นคนกลาง เนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้คลองพิง ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำจากคลองชลประทานดงเศรษฐี เข้ามาในพื้นที่ลดลงต่อเนื่อง จนเกรงว่า จะเกิดปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงน้ำขึ้น

ทั้งนี้ หลังพูดคุยนานกว่า 2 ชั่วโมง ก็ได้ข้อยุติว่า ต้องปิดประตูน้ำเพื่อให้ชาวนาต.โรงช้าง และต.เมืองเก่า เขตอำเภอเมืองพิจิตร นำน้ำไปใช้ทำการเกษตร ส่วนชาวนาในพื้นที่ต.วังจิก จะประสานขอน้ำจากจ.พิษณุโลก และกำแพงเพชรเพื่อช่วยเหลือต่อไป


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน