จับตาความขัดเเย้ง "คลัง-ธปท." อาจกระทบความมั่นใจนักลงทุน

จับตาความขัดเเย้ง "คลัง-ธปท." อาจกระทบความมั่นใจนักลงทุน

จับตาความขัดเเย้ง "คลัง-ธปท." อาจกระทบความมั่นใจนักลงทุน

รูปข่าว : จับตาความขัดเเย้ง "คลัง-ธปท." อาจกระทบความมั่นใจนักลงทุน

จับตาความขัดเเย้ง ท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จากเวทีดีเบต ขุนคลัง 2 พรรคการเมืองเมื่อ 2 วันก่อน สะท้อนถึงความไม่ลงรอยกันของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ส่งสัญญาณ ต้องการให้ธนาคารเเห่งประเทศไทย ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอเงินทุนไหลเข้า ซึ่งมีผลต่อเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทย กลับเห็นในทิศทางตรงกันข้าม โดยมองว่าอัตราดอกเบี้ยเวลานี้ เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่แล้ว ขณะที่นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์บางคนให้ข้อคิดเห็นว่า แนวคิดนโนบายที่ขัดแย้งกัน อาจกระทบต่อความมั่นใจนักลงทุน

ในเวทีดีเบต 2 ขุนคลัง หัวข้อ "อนาคตเศรษฐกิจไทย" จัดโดยเครือเนชั่น สะท้อน ความคิดของนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ตอกย้ำว่า เมื่อถูกตั้งคำถามว่า "คิดจะปลด ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือไม่" คำตอบที่ได้จากนายกิตติรัตน์ คือ " มีความคิด" แต่ก็แบ่งรับแบ่งสู้ ว่า เป็นเพียงแค่เรื่องคิด แต่ไม่ตอบว่าจะทำหรือไม่"


 

แต่หลังจากนั้น นายกิตติรัตน์ ยังตอกย้ำความคิดนี้ ในวันถัดมา ว่า คิด จะไล่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทสไทยทุกวัน เพราะมีความเห็นไม่ลงรอยกัน เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย โดยรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เคยส่งสัญญาณถึงนโยบายที่เห็นต่างกันกับผู้ว่าแบงก์ชาติ มาแล้ว ทั้งความเห็นผ่านสื่อ และ การทำหนังสือ ถึง ประธานคณะกรรมการของธนาคารแห่งประเทศไทยแสดงความห่วงใย การดำเนินงานของ ธปท.


 

แต่ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ก็แสดงจุดยืน ที่เห็นต่างกัน ด้านนโยบายการเงิน ว่า เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งอัตราดอกเบี้ย รวมทั้ง ค่าเงินบาท แต่ผู้ว่า ธปท. กลับสงวนท่าทีมากกว่า

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บอกว่า เป็นเรื่องปกติเพราะการดูแลนโยบายด้านการเงินการคลังต้องถ่วงดุลซึ่งกันและกัน แต่การส่งสัญญาณกดดันการทำงานของผู้ว่าแบงก์ชาติ อาจมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่แต่งตั้งจากฝ่ายการเมือง มีอำนาจสั่งปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่มาจากการสรรหาได้ แม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจเต็ม ปลดผู้ว่า ธปท. แต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะมีเพียงอำนาจกำกับนโยบาย


กลับขึ้นด้านบน