หลายจังหวัดเผชิญปัญหาภัยแล้ง

หลายจังหวัดเผชิญปัญหาภัยแล้ง

หลายจังหวัดเผชิญปัญหาภัยแล้ง

รูปข่าว : หลายจังหวัดเผชิญปัญหาภัยแล้ง

หลายจังหวัดเผชิญปัญหาภัยแล้ง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มวิกฤต โดยเฉพาะเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เหลือน้ำใช้การได้เพียงร้อยละ 7 ขณะที่ประชาชน 2 อำเภอในจังหวัดพิจิตร ร่วมกันหาข้อยุติเกี่ยวกับการใช้น้ำ เพื่อป้องกันความขัดแย้ง หลังภัยแล้งทำให้ระดับน้ำไม่เพียงพอสำหรับทำการเกษตร

ตัวแทนเกษตรกรพื้นที่ตำบลเมืองเก่า และตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ร่วมหารือกับตัวแทนเกษตรกรในตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำ โดยมีนายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาดงเศรษฐี และนายปราโมทย์ แก้ววิเชียร นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ประทับช้าง เป็นคนกลาง

หลังสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้คลองพิง ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำจากคลองชลประทานดงเศรษฐี เข้ามาในพื้นที่ลดลงต่อเนื่อง จนเกรงว่าจะเกิดปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงน้ำขึ้น ทั้งนี้ หลังพูดคุยกว่า 2 ชั่วโมง ได้ข้อยุติว่าต้องปิดประตูน้ำเพื่อให้ชาวนาตำบลโรงช้าง และตำบลเมืองเก่า เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นำน้ำไปใช้ทำการเกษตร ส่วนชาวนาในพื้นที่ตำบลวังจิกจะประสานขอน้ำจากจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยเหลือต่อไป

ขณะที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี หยุดการผลิตน้ำประปากว่า 1 สัปดาห์ หลังอ่างเก็บน้ำโสก-รัง แห้งขอด เทศบาลตำบลโนนสะอาดต้องนำน้ำออกแจกจ่าย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านกว่า 2,000 ครอบครัว

ไม่แตกต่างกับที่จังหวัดบุรีรัมย์ ชลประทานจังหวัดระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 3 เครื่อง ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเติมลงในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เพื่อเป็นน้ำดิบผลิตประปาในเขตอำเภอเมือง และอำเภอห้วยราช หลังพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เหลือปริมาณการกักเก็บเพียงร้อยละ 25 ของความจุอ่าง ซึ่งต่ำที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา

ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่เฉพาะที่เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าเหลือน้ำใช้การเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น เช่นเดียวกันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 5 แห่ง มีปริมาณน้ำกักเก็บเพียงร้อยละ 32 ของความจุอ่าง แต่ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 ยืนยันว่ามีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งนี้


กลับขึ้นด้านบน