กทม.เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตั้งเป้า"มหานครแห่งการอ่าน"

กทม.เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตั้งเป้า"มหานครแห่งการอ่าน"

กทม.เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตั้งเป้า"มหานครแห่งการอ่าน"

รูปข่าว : กทม.เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตั้งเป้า"มหานครแห่งการอ่าน"

กทม.เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตั้งเป้า กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าให้ประชาชนอ่านหนังสือมากขึ้นอย่างน้อย 15 เล่มต่อคนต่อปี และเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ในฐานะได้รับคัดเลือกจากยูเนสโก ให้เป็นเมืองหนังสือโลก

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดการประชุมนานาชาติ หัวข้อ "Future of Reading , Reading for Future" หลังองค์การยูเนสโก คัดเลือกให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลก ประจำปี 2556 ซึ่งมีภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจาก 89 องค์กร คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตร์วางแนวทางรณรงค์ให้กทม. เป็นมหานครแห่งการอ่าน และสหพันธ์สมาคมและสถาบันห้องสมุดนานาชาติ หรือ IFLA เข้าร่วมการประชุม

โดยกรุงเทพมหานคร วางแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนอ่านหนังสือมากขึ้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งจะร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตลอดทั้งปี เดินหน้ารณรงค์กระตุ้นให้คนกทม. เห็นความสำคัญของการอ่าน ไม่ว่าจะอ่านจากสื่อใดก็ตาม โดยตั้งเป้าให้ประชาชนอ่านหนังสือ 15 เล่มต่อปีต่อคน จากเดิมอยู่ที่ 5 เล่มต่อปีต่อคน


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน