ป.ป.ช.รับสมัครคณะกรรมการสรรหา ป.ป.จ.พื้นที่นำร่อง 32 จังหวัด

ป.ป.ช.รับสมัครคณะกรรมการสรรหา ป.ป.จ.พื้นที่นำร่อง 32 จังหวัด

ป.ป.ช.รับสมัครคณะกรรมการสรรหา ป.ป.จ.พื้นที่นำร่อง 32 จังหวัด

รูปข่าว : ป.ป.ช.รับสมัครคณะกรรมการสรรหา ป.ป.จ.พื้นที่นำร่อง 32 จังหวัด

ป.ป.ช.รับสมัครคณะกรรมการสรรหา ป.ป.จ.พื้นที่นำร่อง 32 จังหวัด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ประกาศรับสมัครภาคประชาชน และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครที่มีความเหมาะสมเป็น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด เพื่อทำงานร่วมกับ ป.ป.ช.ซึ่งจะเริ่มในพื้นที่นำร่อง 32 จังหวัด

ป้ายประกาศรับสมัครตัวแทนภาคประชาชน และองค์กรต่างๆ ถูกติดไว้ด้านหน้าสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเชิญชวนขึ้นทะเบียนเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครที่มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด หรือ ป.ป.จ. โดยกำหนดให้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม ก่อนจะประกาศรับสมัคร กรรมการ ป.ป.จ.ในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ เช่นเดียวกับภาคเหนือ ที่ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่ ติดป้ายประกาศแจ้งกำหนดการและเชิญชวนหน่วยงาน หรือองค์กร ส่งผู้แทนสมัครเป็นกรรมการสรรหา ป.ป.จ

ขณะที่จังหวัดสงขลา พ.ต.ต.ชัชนพ ผดุงกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา ระบุว่า การคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา ในภาคใต้ มี 5 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา, ยะลา, นครศรีธรรมราช, ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนี้มีซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์ต่างๆ สมัครแล้ว และ อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ เมื่อได้คณะกรรมการสรรหาแล้ว ก็จะเปิดรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดสรรเป็น ป.ป.จ.จังหวัดต่อไป

สำหรับการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. จะสรรหาจากผู้แทนหน่วยงาน หรือองค์กรในแต่ละจังหวัดรวม 9 กลุ่มองค์กร รอบแรกในพื้นที่นำร่อง 32 จังหวัด และรอบที่ 2 อีก 44 จังหวัด เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการ ป.ป.จ. แต่ละจังหวัด แต่ละจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน

กรรมการ ป.ป.จ. จะมีบทบาทตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับประชาชน และส่วนราชการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต


กลับขึ้นด้านบน