กสทช. แจงผลสอบ ช่อง 3 ยุติออนแอร์ เหนือเมฆ2 อ้างสมเหตุผล

กสทช. แจงผลสอบ ช่อง 3 ยุติออนแอร์ เหนือเมฆ2 อ้างสมเหตุผล

กสทช. แจงผลสอบ ช่อง 3 ยุติออนแอร์ เหนือเมฆ2 อ้างสมเหตุผล

รูปข่าว : กสทช. แจงผลสอบ ช่อง 3 ยุติออนแอร์ เหนือเมฆ2 อ้างสมเหตุผล

กสทช. แจงผลสอบ ช่อง 3 ยุติออนแอร์ เหนือเมฆ2  อ้างสมเหตุผล คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ กสทช. มีมติ สั่งสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ชี้แจงเหตุผลให้สังคมรับทราบถึงกรณียุติการออกอากาศ ละครเรื่อง”เหนือเมฆ” ภาค 2 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านม และให้แจ้งให้บอร์ดรับทราบใน 15 วัน

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พิจารณากรณีที่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ยุติออกอากาศ ละครเรื่อง”เหนือเมฆ 2” โดยบอร์ดมีมติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานี เพื่อพิจารณากำหนดหลักการเนื้อหารายการที่ออกอากาศ เพื่อไม่ให้ขัดต่อตามาตรา 29, 37 พระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี  2551 โดยให้เจ้าของสถานี หรือ ผู้ได้รับใบอนุญาต แต่งตั้งผู้อำนวยการประจำสถานี เพื่อดูแลการออกอากาศ และจัดรายการ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับใบอนุญาต จะต้องรับผิดหากมีการออกอากาศขัดตามมาตรเกี่ยวข้อง  ยกเว้นพิสูจน์ได้ว่าไม่รู้เห็น และได้ดำเนินการตามสมควรไปแล้ว

 
เห็นชอบผลการพิจารณาของอนุกรรมการพิจารณาเนื้อหารายการ  กรณี ยุติออกอากาศเหนือเมฆ 2 เนื่องจากากรพิจารณายุติออกอากาศ เป็นไปตามการดำเนินการของสถานี โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ดังนั้นการสั่งระงับ ช่อง 3 ต้องชี้แจงข้อเท็จจริง และผลการดำเนินการต่อสังคมอย่างสมเหตุผล โดยต้องคำนึงถึงหลักความโปร่งใสในการเสนอเข่าวสาร โดยให้กสทช.แจ้งให้ช่อง 3 ทราบผล และดำเนินการ พร้อมรายงานให้กรรมการ กสท. ทราบ ภายใน 15 วัน
 
“ทางช่อง 3 หากเห็นว่าชี้แจงสังคมเหมาะสมแล้ว ก็ต้องแจ้งมายังกสทช.ว่า ได้ชี้แจงสังคมอย่างไรไปบ้างแล้ว ซี่งมติบอร์ดเรื่องนี้ เกี่ยวข้องกับอำนาจและหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานี  ในการจะบอกว่าเนื้อหาไหนเหมาะสม หรือไม่เหมาะสมอย่างไร หากพบไม่เหมาะสม  ซึ่งมติที่เกิดขึ้น จะทำให้จากนี้ สถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจเพื่อไม่ให้มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และกสทช.เอง ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของแต่ละช่อง หากตัดสินใจยุติออกอากาศ”


กลับขึ้นด้านบน