สตง. เผยพบการทุจริตการปรับปรุงถนนลาดยาง จ.อุบลราชธานี

สตง. เผยพบการทุจริตการปรับปรุงถนนลาดยาง จ.อุบลราชธานี

สตง. เผยพบการทุจริตการปรับปรุงถนนลาดยาง จ.อุบลราชธานี

รูปข่าว : สตง. เผยพบการทุจริตการปรับปรุงถนนลาดยาง จ.อุบลราชธานี

สตง. เผยพบการทุจริตการปรับปรุงถนนลาดยาง จ.อุบลราชธานี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 อุบลราชธานี พบความผิดปกติโครงการปรับปรุงเสริมผิวการจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางระบายน้ำและบ่อพัก 2 โครงการ ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี งบประมาณเกือบ 5 ล้านบาท

ถนนในโครงการปรับปรุงเสริมผิวการจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเสรี 1 หมู่ที่ 18 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมปรับปรุงการก่อสร้างทางระบายน้ำและบ่อพัก งบประมาณกว่า 3 ล้าน 9 แสนบาท และโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงก่อสร้างทางระบายน้ำและบ่อพักในซอยเสรี 2 งบประมาณ 8 แสน 7 หมื่น 6 พันบาท ที่นางพิมล พาชื่น ประธานสภาเทศบาลตำบลอุบลและสมาชิกสภาเทศบาลได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 อุบลราชธานี ให้ตรวจสอบ โดยอ้างว่าทั้ง 2 โครงการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส และดำเนินการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ทั้งที่ครบกำหนดการก่อสร้างตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

 
ล่าสุดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 อุบลราชธานี ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทั้งสองโครงการพบการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานในหลายจุด เบื้องต้นได้ประสานไปยังเทศบาลตำบลอุบล เพื่อแจ้งให้ผู้รับเหมายุติการก่อสร้างและแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐาน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด


กลับขึ้นด้านบน