"อุเทน ชาติภิญโญ" เสนอ ยูเอ็น ตรวจสอบทีโออาร์ คาด การประมูลผู้ว่าจ้างไม่โปรงใส

"อุเทน ชาติภิญโญ" เสนอ ยูเอ็น ตรวจสอบทีโออาร์ คาด การประมูลผู้ว่าจ้างไม่โปรงใส

"อุเทน ชาติภิญโญ" เสนอ ยูเอ็น ตรวจสอบทีโออาร์ คาด การประมูลผู้ว่าจ้างไม่โปรงใส

รูปข่าว : "อุเทน ชาติภิญโญ" เสนอ ยูเอ็น ตรวจสอบทีโออาร์ คาด การประมูลผู้ว่าจ้างไม่โปรงใส

นายอุเทน ชาติภิญโญ อดีตประธานคณะกรรมการผันน้ำลงทะเล ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เสนอให้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ตรวจสอบข้อกำหนดและขอบเขตของงาน หรือทีโออาร์ การบริหารจัดการน้ำ เพราะอาจทำให้การคัดเลือกผู้ชนะการประมูลที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ ไม่โปร่งใส

      
นายอุเทน ระบุว่า การเร่งผลักดันโครงการทีโออาร์ ทำให้ไม่สามารถศึกษาข้อมูล และผลกระทบได้อย่างละเอียด อาจส่งผลให้การคัดเลือกผู้รับจ้างไม่โปร่งใส ขณะเดียวกันได้ตั้งข้อสังเกตว่า การออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำไม่สามารถตรวจสอบโครงการได้ เนื่องจากไม่มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จึงสนอให้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ตรวจสอบข้อกำหนดและขอบเขตของงาน โมดูล A1 A5 B1 B3 และ โมดูล A6 B4 เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต

 


กลับขึ้นด้านบน