102 ปีชาตกาล "ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช"

102 ปีชาตกาล "ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช"

102 ปีชาตกาล "ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช"

รูปข่าว : 102 ปีชาตกาล "ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช"

102 ปีชาตกาล ครบ 102 ปีชาตกาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ปณิธานด้านนาฏศิลป์ของอาจารย์หม่อมยังคงได้รับการสืบสาน และจัดมอบรางวัล ศิลปินคึกฤทธิ์ ประจำปี 2556 เพื่อยกย่องศิลปินที่อนุรักษ์และสร้างคุณประโยชน์แก่วงการนาฏศิลป์ไทย

ท่วงท่าที่สง่าผ่าเผย ดุดันเต็มด้วยอำนาจ แต่ยังไว้ลายเจ้าชู้ยักษ์ในบททศกัณฐ์ ตอน ฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน ที่แสดงโดย ครูจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์-โขน) เนื่องในโอกาสคล้าย 102 ปีชาตกาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนวงการนาฏศิลป์ไทย โดยเฉพาะโขน และนำการแสดงนี้เผยแพร่สู่วงกว้างในกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์ ซึ่งครูจตุพร เป็น 1 ในผู้ร่วมก่อตั้งและสร้างสรรค์โขนธรรมศาสตร์ และได้รับเลือกเป็นศิลปินคึกฤทธิ์ สาขานาฏศิลป์โขน ปี 2553 

จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินคึกฤทธิ์ ปี 2553 สาขานาฏศิลป์โขน กล่าวว่า ม.ร.ว. คึกฤทธิ์มีบุญคุณ จึงอยากสานต่อสืบทอดเจตนารมณ์ท่านในการรักษานาฏศิลป์ไทย

นอกจากนี้แล้ว ยังมีบุคคลสำคัญที่ได้รับรางวัล และประกาศเกียรติคุณศิลปินคึกฤทธิ์ ประจำปี 2556 ได้แก่ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงและขับร้อง รวมถึงเป็นผู้บุกเบิกวงการโทรทัศน์ไทย ดร. สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ในสาขาดนตรีไทย, ครูรัตติยะ วิสิตพงศ์ สาขานาฏศิลป์ไทย - ละคร  และ ครูพงษ์พิศ จารุจินดา สาขานาฏศิลป์โขน ขณะที่รางวัลศิลปินคึกฤทธิ์ จัดมอบมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการศิลปะการแสดงไทย

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ยังสร้างสรรค์งานด้านวรรณกรรมไว้มากมาย อาทิ สี่แผ่นดิน กาเหว่าที่บางเพลง และ มอม  ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และได้รับการเชิดชูให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกใน 4 สาขา ได้แก่ การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ในปี 2554


กลับขึ้นด้านบน