นายกฯขอบคุณทีมทนายสู้คดีปราสาทพระวิหาร

นายกฯขอบคุณทีมทนายสู้คดีปราสาทพระวิหาร

นายกฯขอบคุณทีมทนายสู้คดีปราสาทพระวิหาร

รูปข่าว : นายกฯขอบคุณทีมทนายสู้คดีปราสาทพระวิหาร

นายกฯขอบคุณทีมทนายสู้คดีปราสาทพระวิหาร คณะทีมทนายความฝ่ายสู้คดีพระวิหาร ในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เข้ารับการขอบคุณจากนายกรัฐมนตรีที่นำเทียบรัฐบาล พร้อมทั้งยืนยัน มีทีมฝ่ายกฏหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ายความมั่นคง สนับสนุน และจะยืนยันเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้คนไทยพร้อมรับคำตัดสินของศาลโลก

คณะทีมทนายความสู้คดีปราสาทพระวิหาร ในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือศาลโลก เข้ารับการขอบคุณจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มอบดอกไม้ให้หลังจากบันทึกภาพร่วมกัน ที่ห้องโถงชั้นล่างตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เช่นเดียวกับ ศาสตราจารย์ อาแลง แปลเลต์ ที่แสดงความยินดี เป็นการตอบกลับ

แต่ที่กลายเป็นที่สนใจของสื่อมวลช คือ น.ส.อลินา มิรอง ทนายผู้ช่วยของศาสตราจารย์อาแลง แปลเลต์ เนื่องจากเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในคณะทีมทนายความ และได้ขึ้นชี้แจงด้วยวาจา ในประเด็นที่เกี่ยวกับแผนที่เพื่อโต้แย้งฝ่ายทีมทนายกัมพูชา

คณะทีมทนายความสู้คดีพระวิหาร ในศาลโลก ประกอบด้วย นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในฐานะหัวหน้าทีมทนาย ศาสตราจารย์ อาแลง แปลเลต์, ศาสตราจารย์ เจมส์ ครอว์ฟอร์ด,ศาสราจารย์ โดนัลด์ เอ็ม แม็คเรย์,และน.ส.อลินา มิรอง

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ขอบคุณความร่วมมือกันทำงานหาข้อมูลสู้คดี และบอกว่าการทำหน้าที่ ทำให้คนไทยรู้สึกภาคภูมิใจ ขณะที่เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นว่าประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากที่สุด และประเด็นที่มีความสำคัญ คือ ความยุติธรรมด้านประวัติศาสตร์

นายวีรชัย ยืนยันว่ามีหลายหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วม เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมพระธรรมนูญทหาร ส่วนบทบาทของทีมทนาย หลังจากนี้จะเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนไทยให้พร้อมรับคำตัดสินของศาลโลก


กลับขึ้นด้านบน