สตง.พบการทุจริตโครงการสร้างถนนจ.อุบลราชธานี

สตง.พบการทุจริตโครงการสร้างถนนจ.อุบลราชธานี

สตง.พบการทุจริตโครงการสร้างถนนจ.อุบลราชธานี

รูปข่าว : สตง.พบการทุจริตโครงการสร้างถนนจ.อุบลราชธานี

สตง.พบการทุจริตโครงการสร้างถนนจ.อุบลราชธานี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 อุบลราชธานี พบความผิดปกติโครงการปรับปรุงเสริมผิวการจราจร พร้อมปรับปรุงทางระบายน้ำและบ่อพัก 2 โครงการ ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี งบประมาณเกือบ 5 ล้านบาท

นางพิมล พาชื่น ประธานสภาเทศบาลตำบลอุบลและสมาชิกสภาเทศบาลได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 อุบลราชธานี ตรวจสอบถนนโครงการปรับปรุงเสริมผิวการจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงการก่อสร้างทางระบายน้ำและบ่อพัก ซอยเสรี 1 หมู่ที่ 18 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณกว่า 3,900,000  บาท และโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงก่อสร้างทางระบายน้ำและบ่อพักในซอยเสรี 2 งบประมาณ 876,000 บาท

โดยอ้างว่าทั้ง 2 โครงการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส และดำเนินการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน และก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ทั้งที่ครบกำหนดการก่อสร้างตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.

ด้านสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5 อุบลราชธานี ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทั้งสองโครงการพบการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานในหลายจุด เบื้องต้นได้ประสานไปยังเทศบาลตำบลอุบล เพื่อแจ้งให้ผู้รับเหมายุติการก่อสร้างและแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐาน แต่ขณะนี้ไม่มีการดำเนินการ

 

 


กลับขึ้นด้านบน