ป.ป.ง.เปิดเผยรายชื่อผู้ก่อการร้ายสากล

ป.ป.ง.เปิดเผยรายชื่อผู้ก่อการร้ายสากล

ป.ป.ง.เปิดเผยรายชื่อผู้ก่อการร้ายสากล

รูปข่าว : ป.ป.ง.เปิดเผยรายชื่อผู้ก่อการร้ายสากล

ป.ป.ง.เปิดเผยรายชื่อผู้ก่อการร้ายสากล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดเผยรายชื่อผู้ก่อการร้ายสากลจำนวน 291 คน ตามประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ลงเว็บไซต์ของ ป.ป.ง.ในวันนี้ (23 เม.ย.) โดยยังไม่มีรายชื่อของบุคคลสัญชาติไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในระดับสากล

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ป.ง. เปิดเผยถึงการประกาศรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน พื่อไม่ให้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีชื่อเกี่ยวข้อง ลงเว็บไซต์ ป.ป.ง. ในวันนี้ (23 เม.ย.) มีรายชื่อรวมทั้งสิ้น 291 คน

แบ่งเป็นบุคคลธรรมดา 227 ราย และเป็นกลุ่มองค์กรหรือนิติบุคคล 64 ราย ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีรายชื่อบุคคลสัญชาติไทยถูกกำหนดเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในระดับสากล

ทั้งนี้ ป.ป.ง.จะนำเสนอความคืบหน้าการประกาศรายชื่อผู้ก่อการร้ายสากล ต่อเวทีการประชุมกลุ่มความร่วมมือเพื่อต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก ที่ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อยืนยันว่าไทยมีความตั้งใจและปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ ต่อต้านการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งจะมีผลสำคัญต่อการปลดรายชื่อประเทศไทยออกจากบัญชีประเทศที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย


กลับขึ้นด้านบน