กลุ่มแพทย์ร้อง"รมว.สธ."โยกงบฯ สปสช.1.8แสนล้าน ผิดระเบียบ เตรียมยื่น ป.ป.ช.-สตง.

กลุ่มแพทย์ร้อง"รมว.สธ."โยกงบฯ สปสช.1.8แสนล้าน ผิดระเบียบ เตรียมยื่น ป.ป.ช.-สตง.

กลุ่มแพทย์ร้อง"รมว.สธ."โยกงบฯ สปสช.1.8แสนล้าน ผิดระเบียบ เตรียมยื่น ป.ป.ช.-สตง.

รูปข่าว : กลุ่มแพทย์ร้อง"รมว.สธ."โยกงบฯ สปสช.1.8แสนล้าน ผิดระเบียบ เตรียมยื่น ป.ป.ช.-สตง.

กลุ่มแพทย์ร้อง เครือข่ายภาคประชาชนเตือน จงใจฉีกพรบ.หลักประกันสุขภาพฯ เตรียมจับมือเคลื่อนไหวชุมนุมใหญ่ขับไล่ รมว.สาธารณสุขในวันที่ 24 เมย. นี้

 จากกรณี นพ.ประดิษฐ์  สิณธวณรงค์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมตั้งคณะทำงานบริหารงบกองทุน สปสช. ปี 2557 กว่า 180,000 ล้านบาท เพื่อให้เขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์กระจายงบประมาณให้ โรงพยาบาลต่างๆ แทน เหมือนการบริหารงบกองทุนฯ เมื่อ 3 ปีแรกที่มีบทเฉพาะกาลในกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พศ.2545 ต่อการเคลื่อนไหวดังกล่าวผสมกับกระแสความไม่พอใจนโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามคะแนนผลงานหรือ พีฟอร์พีของ รพ.ชุมชน การคัดค้านเตรียมฟ้องศาลของสหภาพองค์การเภสัชกรรม และการคัดค้านของเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ต่อนโยบายเมดิคัล ฮับ (Medical Hub) ที่จะมีการเคลื่อนไหวชุมนุมใหญ่ขับไล่ รมว.สาธารณสุขในวันที่ 24 เมย. นี้ 

 
ล่าสุด นส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เอชไอวี หัวใจ มะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง และเครือข่ายมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา และเห็นว่าขณะนี้ฝ่ายการเมืองได้จับมือกับกลุ่มธุรกิจทางการแพทย์เอกชน  บริษัทยาข้ามชาติและข้าราชการประจำระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การจำยอมของเลขาธิการ สปสช. มีแผนทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถอยหลังเป็นระบบอนาถาเหมือนในอดีต  ทำให้ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐในชนบทอ่อนแอลง ทำให้องค์การเภสัชกรรมเสียหายไม่สามารถใช้มาตรการซีแอล เพื่อควบคุมลดราคายาแพงได้อีกต่อไป เพื่อเปิดทางให้นโยบายเมดิคัล ฮับ ที่กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองและธุรกิจเอกชนได้เข้ายึดครองขยาย โรงพยาบาลเอกชน เตรียมตลาดไว้แล้ว
 
นางสาวสุรีรัตน์ กล่าวว่า เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวขับไล่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ออกจากกระทรวงสาธารณสุข ของชมรมแพทย์ชนบทเพราะขณะนี้มีหลายตัวอย่างที่แสดงว่าตั้งแต่การเข้ามามีอำนาจกำหนดนโยบาย สั่งการในกระทรวงสาธารณสุข ของ รมว.สาธารณสุข คนนี้ มีข่าวไปทั่วว่าได้ทำการที่ผิดกฎหมายและทำร้ายประชาชน คนยากคนจน ทำร้ายประเทศไทย โดยเห็นว่า
 
1. จงใจทำผิดกฎหมาย สปสช. ด้วยการวางแผนเปิดประชุมคัดเลือกเอาพวกพ้องนักธุรกิจของตนเข้ายึดครองบอร์ดกำหนดนโยบายใหม่ โดยไม่มีผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมคัดเลือกตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เริ่มต้นแผนล้มระบบหลักประกันสุขภาพ
 
2. สั่งให้เลขาธิการ สปสช. เสนอตั้งรองเลขาธิการเพิ่มสองคน จากนักการเมืองและนักวิชาการที่ฝ่ายการเมืองสั่งได้ เข้ายึดครอง สปสช. เป็นการจงใจทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ห้ามนักการเมืองแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการประจำ
 
3. สั่งให้มีมติบอร์ด สปสช. อนุมัติให้เอาเงินกองทุน สปสช. ไปสำรองจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและประกันสังคม ในกรณีฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 1 เมย. 2555 ถึง 30 มีค. 2556 เป็นเงินเกือบ 200 ล้านบาท และเวลาผ่านไปหนึ่งปียังไม่มีการคืนเงินดังกล่าว เป็นการทำผิดกฎหมาย สปสช. มาตรา 38 เรื่องการบริหารเงินกองทุนฯ
 
4. สั่งตั้งคณะทำงานเพื่อโยกงบกองทุน สปสช. ปี 2557 จำนวนกว่า 180,000 ล้านบาท กลับไปให้ 12 เขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำหนดการกระจายเงินให้ รพ.ต่างๆ แทน สปสช. เป็นการทำผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการแยกผู้ซื้อบริการออกจากผู้จัดบริการสาธารณสุข และละเมิดมาตรา 46 และ 65 เท่ากับฉีกกฎหมาย สปสช. ถอยหลังเข้ายุคบริการสาธารณสุขแบบอนาถา
 
5. เสนอ ครม.มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนตามคะแนนผลงานหรือพีฟอร์พี แทนการจ่ายแบบเหมาจ่ายของ รพ.ชุมชน กดดันให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทิ้ง รพ.ชมชน เข้ารพ.ใหญ่ในเมือง เอื้อธุรกิจ รพ.เอกชน เพิ่มช่องว่าง ทำร้ายประชาชนในเขตชนบท
 
6. สร้างกระแสทำลายภาพลักษณ์องค์การเภสัชกรรม ไม่ให้แข่งขันกับบริษัทยาเอกชน และไม่สามารถทำซีแอล ควบคุมยาราคาแพง เอื้อประโยชน์บริษัทยาข้ามชาติและเปิดทางสะดวกรองรับการเจรจาการค้าเสรีกับประเทศมหาอำนาจ ทำร้ายประเทศไทย
 
7.  กำหนดเป็นนโยบาย และสั่งทุกหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐสนับสนุนนโยบาย Medical Hub เอื้อประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจการเมือง และแพทย์พาณิชย์ ทำร้ายประชาชน และประเทศไทย
 
ด้านนพ.ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย  เครือข่ายผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราช กล่าวว่า นโยบายและพฤติกรรมของ นพ.ประดิษฐ์ สร้างความแตกแยก เพิ่มความเหลื่อมล้ำ ทำลายระบบสาธารณสุขของรัฐ ฉีกกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และนำเงินกองทุน สปสช.ไปใช้ผิดระเบียบ ผิดกฎหมาย กระทบต่อ รพ.ต่างๆ และกระทบต่อชีวิตประชาชน วันที่ 24 เม.ย.นี้ เครือข่ายผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราช จะร่วมมือกับชมรมแพทย์ชนบท และเครือข่ายอื่นๆ รวบรวมหลักฐานการทุจริต ทำผิดกฎหมายทั้งโดยตรง และโดยนโยบาย ไปฟ้องสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  และจะเตรียมการฟ้องสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน และพรรคฝ่ายค้าน เพื่อให้ตรวจสอบและเอาคนผิด สร้างความเสียหายให้กับประชาชน และประเทศชาติ มาลงโทษให้ได้
 
 


กลับขึ้นด้านบน