คณะทำงานด้านยางพาราเตรียมเสนอ 4 มาตรการดูแลราคายาง

คณะทำงานด้านยางพาราเตรียมเสนอ 4 มาตรการดูแลราคายาง

คณะทำงานด้านยางพาราเตรียมเสนอ 4 มาตรการดูแลราคายาง

รูปข่าว : คณะทำงานด้านยางพาราเตรียมเสนอ 4 มาตรการดูแลราคายาง

คณะทำงานด้านยางพาราเตรียมเสนอ 4 มาตรการดูแลราคายาง คณะทำงานด้านยางพาราเตรียมเสนอ 4 มาตรการให้รัฐบาลดูแลราคายาง ให้รัฐบาลพิจารณาหลังพบราคายางปรับลงต่อเนื่อง ด้านเกษตรกร ระบุต้องการให้รัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิตราคาถูกเป็นอันดับแรก

การประชุมประธานคณะทำงานด้านยางพารา เพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้ราคาตกต่ำ ที่ประชุมได้สรุปมาตรการระยะสั้นเพื่อเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือ ได้แก่ ลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดูแลระดับราคาไม่ให้ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 85 บาท รวมถึง รักษาระดับค่าเงินบาทไม่ให้ต่ำกว่า 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และ พิจารณาลดอัตราเงินสงเคราะห์ เพื่อการส่งออก หรือ เงินเซส ให้แก่ผู้ส่งออก

ด้านนายบุญส่ง นับทอง นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มาตรการที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ทันทีคือการสนับสนุนปัจจัยการผลิตราคาถูกให้แก่เกษตรกร เช่น ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง ส่วนรักษาเสถียรภาพราคา รัฐบาลยังมีวงเงินเหลือจากโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ แต่เห็นว่าไม่ควรนำมาใช้ในรูปแบบการแทรกแซงราคาเช่นเดิม เพราะที่ผ่านมาไม่ส่งผลและเกิดปัญหามาก ทั้งนี้จะมีการสรุปมาตรการอีกครั้งในวันที่ 25 เมษายนนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินงานรองรับปริมาณยางที่จะออกมากในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้


กลับขึ้นด้านบน