สพฉ.หนุนอส.การแพทย์ ร่วมยกระดับการศึกษา ให้จบม.6

สพฉ.หนุนอส.การแพทย์ ร่วมยกระดับการศึกษา ให้จบม.6

สพฉ.หนุนอส.การแพทย์ ร่วมยกระดับการศึกษา ให้จบม.6

รูปข่าว : สพฉ.หนุนอส.การแพทย์ ร่วมยกระดับการศึกษา ให้จบม.6

สพฉ.หนุนอส.การแพทย์ ร่วมยกระดับการศึกษา ให้จบม.6 “นพ.อนุชา” เผยมีกู้ชีพ FR จำนวนมากที่สำเร็จการศึกษาแค่ป.4. หรือป.6 เชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำวุฒิไปศึกษาต่อในด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศ "โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ" เมื่อวันที่ 20  ธันวาคมที่ผ่านมานั้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการครั้งนี้เพื่อยกระดับการศึกษาของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เข้าศึกษาในโครงการสำเร็จการศึกษา ม. 6 ภายใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพด้วย

 
 นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า โครงการครั้งนี้เรามีกลุ่มเป้าหมายที่เราจะช่วยยกระดับทางการศึกษาให้คือ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (FR) เพราะจากข้อมูลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองานกู้ชีพจำนวนมากสำเร็จการศึกษาเพียงชั้น ป.4 หรือ ป.6 ทำให้ไม่สามารถยกระดับ และพัฒนาทักษะการทำงานได้เนื่องจากติดขัดในเรื่องคุณสมบัติ  หากได้เข้าศึกษาต่อตามโครงการนี้ก็จะช่วยยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น รวมทั้งเมื่อสำเร็จการศึกษาในม.6 แล้วยังสามารถเข้าศึกษาต่อในด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในระดับที่สูงขึ้นไปได้อีกด้วย ผู้เข้าร่วมการศึกษาตามโครงการนี้จะได้ประโยชน์ถึง 3 ทางคือ  1.ได้รับโอกาสในการศึกษาที่สูงขึ้น 2.มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรหน่วยกู้ชีพ ที่มีระดับสูงขึ้น และ3.สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
 
โดยผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ที่จบการศึกษาระดับ ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น หรือจบม. 4 ม.5 ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นหลักแหล่งไม่น้อยกว่า 3 ปี สามารถสมัครร่วมโครงการผ่านเว็บไซด์ http://www.niems.go.th หรือโทร สอบถามข้อมูลที่ 087-114-1669 หรือ 085-259-1669 วันนี้ถึง 30 เม.ย.2556
 
 
 


กลับขึ้นด้านบน