"มิคาอิล กอร์บาชอฟ" อดีตประธานาธิบดีโซเวียต ริเริ่มตั้งองค์การสิ่งแวดล้อม

"มิคาอิล กอร์บาชอฟ" อดีตประธานาธิบดีโซเวียต ริเริ่มตั้งองค์การสิ่งแวดล้อม

"มิคาอิล กอร์บาชอฟ" อดีตประธานาธิบดีโซเวียต ริเริ่มตั้งองค์การสิ่งแวดล้อม

รูปข่าว : "มิคาอิล กอร์บาชอฟ" อดีตประธานาธิบดีโซเวียต ริเริ่มตั้งองค์การสิ่งแวดล้อม

 ลิซา ชเลียน ผู้สื่อข่าวบีบีซี รายงานว่า อดีตผู้นำสหภาพโซเวียต นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) ก่อนที่สหภาพโซเวียตจะแตกตัวเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยออกไป  ได้ก่อตั้งองค์การเพื่อสิ่งแวดล้อม ชื่อ กรีน ครอส อินเตอร์เนชั่นแนล (Green Cross International) เพื่อระดมความร่วมมือจากคนรุ่นใหม่ ช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ทรัพยากรกันอย่างฟุ่มเฟือย โดยเขาได้ตำหนินานาชาติที่ไม่สามารถหยุดยั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองได้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 

 
ในการเปิดตัวองค์การสิ่งแวดล้อมนี้ นายกอร์บาชอฟ กล่าวผ่านวิดีโอคอนเฟอเร้นท์ จากกรุงมอสโคว รัสเซีย ถึงแนวทางของ กรีน ครอส อินเตอร์เนชั่นแนลว่า จะใช้ความคล้ายคลึงกับนโยบายปฏิรูปประเทศ หรือ glasnost และ perestroika  ที่เขาเคยดำเนินก่อนในช่วงสุดท้ายของ สหภาพโซเวียต ก่อนกลายมาเป็นประเทศรัสเซีย เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้คนได้ระลึกถึงผลประโยชน์ของมนุษยชาติ ก่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลักดันไปสู่นโยบายการพัฒนาและการจัดการกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดปกติ แสดงถึงการขาดวิสัยทัศน์ระยะยาวและเป็นสิ่งที่อันตราย
 
โดยนายกอร์บาชอฟ คาดการณ์ว่า ปี 2050 ประชากรโลกจะมีมากกว่า 9,000 ล้านคน ทำให้โลกต้องรองรับผู้คนจำนวนมาก ที่อาจเกิดปัยหาด้านเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และการใช้ทรัพยากรแบบไม่ถนอมรักษา นำไปสู่วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง และเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่ด้วย
 


กลับขึ้นด้านบน