ครม.เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายปี 2557 วงเงินกว่า 2.5 ล้านล้านบาท

ครม.เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายปี 2557 วงเงินกว่า 2.5 ล้านล้านบาท

ครม.เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายปี 2557 วงเงินกว่า 2.5 ล้านล้านบาท

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายปี 2557 วงเงินกว่า 2.5 ล้านล้านบาท

ครม.เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายปี 2557 วงเงินกว่า 2.5 ล้านล้านบาท โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการเริ่มระชุมคณะรัฐมนตรี ขอบคุณคณะรัฐมนตรี รวมถึงทีมงานกรณีชี้แจงด้วยวาจาต่อศาลโลก กรณีเขาพระวิหาร และได้สั่งการให้ทุกกระทรวง ติดตามดูแลความเรียบร้อยในสถานการณ์รุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการดูแลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และผ่านพ้นช่วงวิกฤตพลังงานไปได้

ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบและรับทราบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 2,525,000 ล้านบาท และรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ซึ่งที่ประชุมครม.รับทราบการจัดสรรงบประมาณในลักษณะงบลงทุนที่สอดคล้องกับแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เห็นชอบขั้นตอน และแนวทางการดำเนินการปรับปรุงรายละเอียด งบประมาณประจำปี 2557 เพื่อให้สำนักงบประมาณ โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี พิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 ต่อไป


กลับขึ้นด้านบน