ครม.อนุมัติใช้พื้นที่ราชพัสดุ 5 ไร่สร้างสำนักงบประมาณแห่งใหม่

ครม.อนุมัติใช้พื้นที่ราชพัสดุ 5 ไร่สร้างสำนักงบประมาณแห่งใหม่

ครม.อนุมัติใช้พื้นที่ราชพัสดุ 5 ไร่สร้างสำนักงบประมาณแห่งใหม่

รูปข่าว : ครม.อนุมัติใช้พื้นที่ราชพัสดุ 5 ไร่สร้างสำนักงบประมาณแห่งใหม่

ครม.อนุมัติใช้พื้นที่ราชพัสดุ 5 ไร่สร้างสำนักงบประมาณแห่งใหม่ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สำนักงบประมาณใช้พื้นที่ราชพัสดุกว่าา 5 ไร่ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ขณะที่ โฆษกฯ สำนักนายกฯ แถลงผลการประกวดราคาก่อสร้างสำนักงานอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงรายงานผลการประกวดราคาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาได้รายงานผลการประกวดราคาก่อสร้าง อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ วงเงิน 12,280 ล้านบาท เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งการประกวดราคาครั้งนี้ ต่ำกว่าราคากลางกว่า 12,287 ล้านบาท พร้อมทั้งเสนอให้มีการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการถึงปีงบประมาณ 2559 โดยใช้เวลาก่อสร้าง 900 วัน ซึ่งขณะนี้ทางรัฐสภาฯ กำลังรอที่จะเซ็นสัญญา

ด้านนายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กลาสวว่า อนุมัติให้สำนักงบประมาณใช้ที่ราชพัสดุ ที่ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน โดยขนาดพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงบประมาณแห่งใหม่ โดยใช้ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 1,100 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งแบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อการเตรียมการและการออกแบบจำนวน 20 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 200 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 และ2559 จำนวน 880 ล้านบาท โดยอาคารสำนักงบประมาณแห่งใหม่จำนสน 23 ชั้น ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเสนอแนะชั้นล่าง ของอาคารมีการเปิดขายสินค้าโอทอป เพื่อเป็นค่าน้ำ ค่าไฟของอาคาร พร้อมตั้งเสนอให้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไอทีด้ว


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน