แพทย์ - ผู้ป่วยชุมนุมไล่ รมว.สาธารณสุข

แพทย์ - ผู้ป่วยชุมนุมไล่ รมว.สาธารณสุข

แพทย์ - ผู้ป่วยชุมนุมไล่ รมว.สาธารณสุข

รูปข่าว : แพทย์ - ผู้ป่วยชุมนุมไล่ รมว.สาธารณสุข

แพทย์ - ผู้ป่วยชุมนุมไล่ รมว.สาธารณสุข เครือข่ายแพทย์ชนบท และเครือข่ายผู้ป่วยนัดชุมนุมขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกจากตำแหน่งอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ โดยอ้างว่าบริหารงานทำลายระบบสุขภาพของประเทศ เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจเอกชน ขณะที่ นพ.ประดิษฐ ยืนยันเหตุผลการปรับค่าตอบแทน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุยอมรับว่า ในช่วง 3 - 4 เดือนที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องการปรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของบุคลากรทางการแพทย์ เป็นค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P ทำให้หลายๆ เรื่องที่เป็นนโยบายด้านการปฏิรูประบบสุขภาพไม่มีความคืบหน้า เช่น การลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ 3 กองทุน ให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน ความพยายามตั้งองค์กรด้านสุขภาพที่มีคณะทำงานเฉพาะ เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นการบริหารงานที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานเดิม และไม่ใช่การควบรวมอำนาจ โดยยืนยันว่าการปรับค่าตอบแทนแบบ P4P เป็นการสร้างความเป็นธรรมด้านค่าตอบแทน

วันพรุ่งนี้ เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับเครือข่ายผู้ป่วย กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรมนัดแต่งชุดดำอีกครั้ง เพื่อประท้วงขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเห็นว่ารัฐมนตรีบริหารงานทำลายระบบสุขภาพของประเทศ เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจเอกชน โดยประกาศเจตนารมณ์ตามข้อเรียกร้อง 9 ข้อ หากไม่ได้รับการแก้ไข ทางเครือข่ายฯ เตรียมใช้ 3 มาตรการเคลื่อนไหว ได้แก่ ประกาศให้โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ติดป้ายประกาศไม่ต้อนรับ นพ.ประดิษฐ พร้อมเปิดโปงการข้อมูลการทุจริตที่ทำลายระบบสาธารณสุขของรัฐ เอื้อประโยชน์เอกชนอย่างต่อเนื่อง และจะไปขอคำตอบสุดท้ายที่บ้านพักนายกรัฐมนตรี

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า จะไปยื่นหนังสือให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ตรวจสอบการออกระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P ฉบับที่ 9 ที่ส่อไปในทางไม่ชอบ รวมทั้งยื่นเอกสารความไม่ชอบมาพากลในการสั่งซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด 81,685 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,800 บาท เป็นงบประมาณ 147,033,000 บาท เพื่อแจก อสม. ทั่วประเทศ ทั้งๆ ที่โรงพยาบาลใช้วิธีซื้อแถบตรวจน้ำตาลแถมเครื่องตรวจกันหมดแล้ว เนื่องจากมีราคาถูก และผู้ป่วยไม่เจ็บตัวมาก


กลับขึ้นด้านบน