เครือข่ายแพทย์ชุมชนนัดชุมนุมขับไล่"รมว.สธ." วันนี้

เครือข่ายแพทย์ชุมชนนัดชุมนุมขับไล่"รมว.สธ." วันนี้

เครือข่ายแพทย์ชุมชนนัดชุมนุมขับไล่"รมว.สธ." วันนี้

รูปข่าว : เครือข่ายแพทย์ชุมชนนัดชุมนุมขับไล่"รมว.สธ." วันนี้

เครือข่ายแพทย์ชุมชนนัดชุมนุมขับไล่ เครือข่ายบุคคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับเครือข่ายผู้ป่วย กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม นัดชุมนุมประท้วงที่กระทรวงสาธารณสุขในวันนี้ (24 เม.ย.)เพื่อขับไล่นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ ออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดจากปัญหาการปรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายบุคลากรทางการแพทย์ มาเป็นค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P นอกจากนี้เครือข่ายฯ ยังอ้างถึงการบริหารงานของนายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ผิดพลาดทำลายระบบสุขภาพของประเทศ และเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจเอกชน

นอกจากนี้ทางเครือข่ายฯ จะมีการยื่นเรื่องให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการใช้ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลากรทางการแพทย์ตามผลการปฏิบัติงานหรือ P4P ฉบับที่ 9

ส่วนมาตรการเคลื่อนไหวต่อไป คือการประกาศให้โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ติดป้ายประกาศไม่ต้อนรับนายแพทย์ประดิษฐ , การเปิดโปงข้อมูลการทุจริตที่เอื้อประโยชน์เอกชน รวมถึงการเคลื่อนไหวไปที่บ้านพักนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้ปลดนายแพทย์ประดิษฐ ออกจากตำแหน่ง

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าการปรับค่าตอบแทนแบบ P4P เป็นการสร้างความเป็นธรรมด้านค่าตอบแทน แต่ยอมรับว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้นโยบายด้านการปฏิรูประบบสุขภาพในช่วง 3 - 4 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีความคืบหน้า เช่น การลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ 3 กองทุน ให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน

ความพยายามตั้งองค์กรด้านสุขภาพที่มีคณะทำงานเฉพาะ เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานบริการสาธารณสุข เพื่อการบริหารงานที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานเดิมและไม่ใช่การควบรวมอำนาจ


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน