ชาวบ้านจ.กระบี่คัดค้านเหมืองถ่านหินกฟผ.

ชาวบ้านจ.กระบี่คัดค้านเหมืองถ่านหินกฟผ.

ชาวบ้านจ.กระบี่คัดค้านเหมืองถ่านหินกฟผ.

รูปข่าว : ชาวบ้านจ.กระบี่คัดค้านเหมืองถ่านหินกฟผ.

ชาวบ้านจ.กระบี่คัดค้านเหมืองถ่านหินกฟผ. ชาวบ้านแหลมหิน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เกิดความวิตกกังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่านหินในพื้นที่

ชุมชนบ้านแหลมหิน หมู่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องแหล่งทำมาหากิน และสุขภาพ หลังทราบว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่านหินลิกไนต์ เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ 800 เมกกะวัตน์ขึ้นในพื้นที่

ชาวบ้าน เผยว่า การขนถ่ายถ่านหินจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลน ทะเล แหล่งหากินของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน โดยจะทำลายเครื่องมือประมงของชาวบ้าน เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านได้รับผลกระทบต่อการขนถ่ายน้ำมันเตาของโรงไฟฟ้าในพื้นที่ เช่น เรือขนถ่ายน้ำมันชนเรือประมง การทำลายเครื่องมือประมง และผลกระทบจากน้ำมันรั่วซึ่งเมื่อปีที่แล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการสร้างท่าเทียบเรือขนถ่านหิน


กลับขึ้นด้านบน