ผู้รับเหมาเร่งแก้ไขผิวจราจร จ.อุบลราชธานี หลังสตง.ตรวจพบก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน

ผู้รับเหมาเร่งแก้ไขผิวจราจร จ.อุบลราชธานี หลังสตง.ตรวจพบก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน

ผู้รับเหมาเร่งแก้ไขผิวจราจร จ.อุบลราชธานี หลังสตง.ตรวจพบก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน

รูปข่าว : ผู้รับเหมาเร่งแก้ไขผิวจราจร จ.อุบลราชธานี หลังสตง.ตรวจพบก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน

ผู้รับเหมาเร่งแก้ไขผิวจราจร จ.อุบลราชธานี หลังสตง.ตรวจพบก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและท่อระบายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี เร่งแก้ไขงาน หลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 อุบลราชธานี ชี้ว่า ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานหลายจุด

คนงานบริษัทรับเหมา เร่งแก้งานให้ได้มาตรฐาน หลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 อุบลราชธานี ชี้ว่า การปรับปรุงพื้นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมถึงบ่อพักและทางระบายน้ำ ในซอยเสรี 1 และ 2 หมู่ 18 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ได้มาตรฐาน

ก่อนหน้านี้ สตง.ภูมิภาคที่ 5 ตรวจสอบพบว่า ไม่มีการเทปูนรองท่อ การฝังกลบท่อระบายน้ำไม่ตรวจเช็คระดับการไหลของน้ำนอกจากนี้ ยังส่งมอบงานล่าช้า เพราะกำหนดสัญญาจ้างสิ้นสุดโครงการไปตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ โดยใช้งบประมาณเกือบ 5,000,000 บาท

ส่วนการตรวจสอบโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น และขุดลอกลำห้วยวังสิม ตำบลหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใช้งบประมาณไป 400,000 บาท นายเวียงชัยแก้วพินิจ นายอำเภอหนองหาน กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า แบบการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน จึงไม่สามารถคำนวณราคาก่อสร้างได้ ส่วนการขุดลอกคลองพบว่า ปริมาณงานไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งวันนี้ (24 เม.ย.)คณะกรรมการจะชี้แจงชาวบ้าน ก่อนเสนอไปยังสำนักงานกองพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน รับทราบข้อมูล 


กลับขึ้นด้านบน