รัฐสภาฝรั่งเศสอนุมัติกฎหมายแต่งงานคนเพศเดียวกัน

รัฐสภาฝรั่งเศสอนุมัติกฎหมายแต่งงานคนเพศเดียวกัน

รัฐสภาฝรั่งเศสอนุมัติกฎหมายแต่งงานคนเพศเดียวกัน

รูปข่าว : รัฐสภาฝรั่งเศสอนุมัติกฎหมายแต่งงานคนเพศเดียวกัน

 รัฐสภาฝรั่งเศสอนุมัติกฎหมายแต่งงานคนเพศเดียวกัน รัฐสภาฝรั่งเศสผ่านกฏหมายรับรองการสมรสของคนเพศเดียวกัน รวมถึงการรับบุตรบุญธรรม โดยฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ต่อต้านเสนอฟ้องต่อศาลว่าขัดรัฐธรรมนูญ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสเห็นชอบ 331 เสียงให้คนเพศเดียวกันสมรสกันได้ภายใต้กฎหมาย ซึ่งรวมถึงสิทธิการขอรับอุปการะบุตรบุญธรรม ทั้งนี้มี 225 เสียงไม่เห็นชอบ โดยขั้นตอนต่อไปคือประธานาธิบดีจะลงนามก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งออกมาก่อน

ร่างกฏหมายฉบับนี้ทำให้สังคมฝรั่งเศสแตกแยกอย่างรุนแรง โดยก่อนที่จะมีการลงมติได้มีการอภิปรายโต้แย้งกันอย่างแรง และเมื่อผ่านการลงมติเห็นชอบไปแล้ว ฝ่ายต่อต้านพยายามประท้วงและเสนอฟ้องว่าขัดรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้วุฒิสภาเคยรับรองกฎหมายฉบับนี้มาแล้ว ขณะเดียวกันประธานาธิบดีฟรังซัวร์ โอลอง ป็นตัวตั้งตัวตีให้ออกกฎหมายฉบับนี้ นอกจากนี้นักวิเคราะห์เชื่อว่าจะไม่เกิดการขัดขวางจากศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำให้ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ 9 ของยุโรปและประเทศที่ 14 ของโลก ที่ออกกฎหมายมารับรองสิทธิสมรสและการรับบุตรบุญธรรมของคนเพศเดียวกัน

 

 


กลับขึ้นด้านบน