"แพทย์ชนบท-ผู้ป่วย"ประกาศ 3 มาตรการขับไล่ "นพ.ประดิษฐ"พ้นตำแหน่ง

"แพทย์ชนบท-ผู้ป่วย"ประกาศ 3 มาตรการขับไล่ "นพ.ประดิษฐ"พ้นตำแหน่ง

"แพทย์ชนบท-ผู้ป่วย"ประกาศ 3 มาตรการขับไล่ "นพ.ประดิษฐ"พ้นตำแหน่ง

รูปข่าว : "แพทย์ชนบท-ผู้ป่วย"ประกาศ 3 มาตรการขับไล่ "นพ.ประดิษฐ"พ้นตำแหน่ง

เครือข่ายองค์กร กลุ่มคนไม่เอานายแพทยประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่งชุดดำชุมนุมอย่างต่อเนื่องที่กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเช้าวันนี้ (24 เม.ย.)โดยประกาศใช้ 3 มาตรการในการขับไล่นายแพทย์ประดิษฐ และเตรียมยื่นหนังสือให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการออกระเบียบค่าตอบแทนแบบP4P ฉบับที่ 9 ที่ส่อไปในทางที่ไม่ชอบ พร้อมทั้งให้ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลในการสั่งซื้อเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดแจกอสม.กว่า 80,000 เครื่อง

เครือข่ายบุคคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับเครือข่ายผู้ป่วย กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม นัดแต่งชุดดำอีกครั้งเพื่อประท้วงขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเห็นว่ารัฐมนตรีบริหารงานทำลายระบบสุขภาพของประเทศ เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจเอกชน

โดยจะประกาศเจตนารมณ์ไม่เอารัฐมนตรีประดิษฐ  และจะชุมนุมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีข้อเรียกร้อง 9 ข้อ ได้แก่ ไล่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรงพยาบาลชุมชนเป็นเขตปลอดรัฐมนตรี หยุดการใช้ P4P ในโรงพยาบาลชุมชน/ให้นำระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนเบี้นเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับที่ 4 และฉบับที่ 6 มาใช้เหมือนเดิม ยื่นเรื่องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการใช้ระเบียบฉบับที่ 9 ค่าตอบแทนแบบ  P4P หยุดการทำลายองค์การเภสัชกรรม,หยุดการแทรกแซงองค์กรอิสระ,หยุดการทำลายระบบสุขภาพของประเทศและสุดท้าย หยุดการทุจริตเชิงนโยบายเอื้อเอกชน

ทั้งนี้หากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการแก้ไขทางเครือข่ายองค์กรกลุ่มคนไม่เอานายแพทย์ประดิษฐ เตรียมใช้ 3 มาตรการเคลื่อนไหวได้แก่ ประกาศให้โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ติดป้ายประกาศเป็นเขตปลอดและไม่ต้อนรับ นพ.ประดิษฐ และจะขยายไปยังหน่วยงานองค์กรภาคประชาสังคมทุกระดับ จะรวบรวมข้อมูลเปิดโปงการทุจริตทั้งโดยตรงและทุจริตเชิงนโยบายทำลายระบบสาธารณสุขของรัฐ เอื้อประโยชน์เอกชน อย่างต่อเนื่องและสุดท้าย หากข้อเรียกร้องไม่มีความคืบหน้า จะไปขอคำตอบสุดท้ายที่บ้านพักนายกรัฐมนตรี

ด้าน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า จะไปยื่นหนังสือให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง. ตรวจสอบการออกระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนแบบP4P ฉบับที่ 9 ที่ส่อไปในทางไม่ชอบและกระทรวงสาธารณสุขเตรียมออกประกาศให้งานบริหารได้งบประมาณก่อนนี้ด้วย

ทั้งที่ สตง.สั่งยกเลิกมาแล้ว 2 ครั้ง รวมทั้งเตรียมยื่นเอกสารความไม่ชอบมาพากลในการสั่งซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดจำนวน 81,685 เครื่อง เพื่อแจก อสม.ทั่วประเทศ ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท รวมเป็นเงิน 147,033,000 บาท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เนื่องจากโรงพยาบาลใช้วิธีการซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลแล้วแถมเครื่องตรวจน้ำตาล โดยมีราคาตั้งแต่แถบละ 5-7บาท ทั้งนี้หากซื้อเครื่องตรวจวัดน้ำตาลบริษัทใด ก็ต้องซื้อแถบตรวจวัดจากบริษัทนั้น ทำให้สามารถกำหนดราคาแถบตรวจน้ำตาลได้ ทั้งนี้สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ทักท้วงเรื่องที่จะให้อสม.เจาะเลือดคนอื่นไปแล้วแต่กระทรวงสาธารณสุข ยังสั่งให้จัดซื้อไปก่อน

ขณะนี้มีหลายจังหวัดเริ่มจัดซื้อไปแล้ว เช่นจังหวัดที่ได้รับงบเกินกว่า 2,000,000 บาท ต้องใช้วิธี อี -อ๊อคชั่น และกำหนดคุณลักษณะไปแล้วหลายจังหวัดเช่น เชียงราย นครพนม นครราชสีมา และอุบลราชธานี ส่วนจังหวัดที่วงเงินต่ำกว่า 2,000,000 บาท ใช้วิธีสอบราคา เช่นอำนาจเจริญและอยู่ระหว่างการยื่นซองคือ อ่างทอง


กลับขึ้นด้านบน