"แพทย์-ผู้ป่วย"เตรียมยื่นสตง.ตรวจสอบเบิกจ่ายเงินกระทรวงสาธารณสุข

"แพทย์-ผู้ป่วย"เตรียมยื่นสตง.ตรวจสอบเบิกจ่ายเงินกระทรวงสาธารณสุข

"แพทย์-ผู้ป่วย"เตรียมยื่นสตง.ตรวจสอบเบิกจ่ายเงินกระทรวงสาธารณสุข

รูปข่าว : "แพทย์-ผู้ป่วย"เตรียมยื่นสตง.ตรวจสอบเบิกจ่ายเงินกระทรวงสาธารณสุข

เครือข่ายองค์กรกลุ่มคนไม่เอานายแพทยประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่งชุดดำชุมนุมขับไล่ พร้อมประกาศเจตนารมย์ 5 ข้อ ที่หากไม่ไม่ได้รับการตอบรับก็จะไปชุมนุมที่บ้านพักนายกรัฐมนตรี ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ (24 เม.ย.)จะยื่นหนังสือเรียกร้อง สตง.ให้ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินฉบับที่ 9 ของกระทรวงสาธารณสุขส่อไปในทางไม่ชอบ

เครือข่ายบุคคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมชน  ร่วมกับเครือข่ายผู้ป่วย กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม แต่งชุดดำประท้วงขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากการบริหารงานที่ทำลายระบบสุขภาพของประเทศและเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน

โดยเครือข่ายแพทย์ชนบทยืนยันคัดค้านการประกาศใช้ค่าตอบแทนแบบผลการปฏิบัติงานหรือ P4P และคัดค้านทุกนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบการทุจริต โดยเฉพาะกรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดกว่า 80,000 เครื่อง งบประมาณ 147,033,000 บาท ให้โรงพยาบาลใช้ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีการใช้เครื่องตรวจวัดน้ำตาลแล้ว แม้ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขจะระงับการจัดซื้อไปแล้ว แต่ก็พบว่าในหลายโรงพยาบาลดำเนินการจัดซื้อไปแล้วเช่นกัน จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกับการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบองค์การเภสัชกรรม

ขณะที่กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หยุดให้ข่าวทำลายภาพลักษณ์องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนในการเข้าถึงยาราคาถูก โดยตั้งข้อสังเกตเป็นความพยายามลดความน่าเชื่อถือองค์การเภสัชกรรม เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทยาข้ามชาติหรือไม่ เช่นเดียวกับกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม ที่ขอให้กระทรวงสาธารณสุข หยุดบิดเบือนข้อมูลซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการใช้ยา

ทั้งนี้เครือข่ายองค์กรกลุ่มคนไม่เอานายแพทย์ประดิษฐ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันใน 5 ข้อ นอกจากการปลดนายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ขอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีการจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P ขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 9 หยุดการทำลายภาพลักษณ์องค์การเภสัชกรรม หยุดทำลายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหยุดครอบงำองค์กรอิสระอื่น ๆ

โดยหากข้อเรียกร้องไม่มีความคืบหน้า ก็จะใช้ 3 มาตรการเคลื่อนไหว คือ ให้โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศติดป้ายประกาศเป็นเขตปลอดและไม่ต้อนรับนายแพทย์ประดิษฐ ก่อนขยายไปยังหน่วยงานองค์กรภาคประชาสังคมทุกระดับ จะรวบรวมข้อมูลเปิดโปงการทุจริตทั้งโดยตรงและทุจริตเชิงนโยบายทำลายระบบสาธารณสุขของรัฐ เอื้อประโยชน์เอกชน อย่างต่อเนื่อง และจะไปขอคำตอบสุดท้ายที่บ้านพักนายกรัฐมนตรี


กลับขึ้นด้านบน