"ซีพี ออลล์" ดีลซื้อกิจการ"แม็คโคร" แสนล้านบาท เปิดช่องขายสินค้า"เอสเอ็มอี"ลุยตลาดอาเซียน

"ซีพี ออลล์" ดีลซื้อกิจการ"แม็คโคร" แสนล้านบาท เปิดช่องขายสินค้า"เอสเอ็มอี"ลุยตลาดอาเซียน

"ซีพี ออลล์" ดีลซื้อกิจการ"แม็คโคร" แสนล้านบาท เปิดช่องขายสินค้า"เอสเอ็มอี"ลุยตลาดอาเซียน

รูปข่าว : "ซีพี ออลล์" ดีลซื้อกิจการ"แม็คโคร" แสนล้านบาท เปิดช่องขายสินค้า"เอสเอ็มอี"ลุยตลาดอาเซียน

ซีพี ออลล์ ลงทุนซื้อกิจการ "แม็คโคร” ขยายช่องทางขายอาหารแช่แข็งและอาหารสด ส่งจำหน่ายกลุ่มอาเซียน

 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ในธุรกิจค้าปลีกของคนไทย เห็นว่าจะเป็นโอกาสดีของผู้ผลิตสินค้าชาวไทยจะนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่มีประชากรถึง 600 ล้านคน เนื่องจากสินค้าของไทยเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพสูง ปัจจุบันยังขาดอยู่แต่เพียงช่องทางจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ซีพี ออลล์ จึงลงทุนซื้อกิจการ สยามแม็คโคร ซึ่งทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสดและแช่แข็ง ของใช้ประจำวันเพื่อใช้เป็นช่องทางการกระจายสินค้าสู่ตลาดอาเซียน โดยจะนำจุดเด่นของ สยามแม็คโคร ด้านการช่วยเหลือร้านโชห่วยทำหน้าที่ "มิตรแท้โชห่วย" ให้เป็นแหล่งป้อนสินค้าให้กับร้านโชห่วยทั่วประเทศ  

 
นายก่อศักดิ์ กล่าวว่า การลงทุนครั้งนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของกลุ่ม ซีพี ออลล์หลายๆ ด้าน ทั้งทางด้านการผนึกกำลังแสวงหาสินค้าและบริการใหม่ๆ และหลากหลาย มาอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค และการได้ประโยชน์จากการประหยัดเชิงขนาด (Economy of Scale) นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายโอกาสให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จะได้มีสถานที่สำหรับฝึกภาคปฏิบัติได้กว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้น
 
 สำหรับ การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)ครั้งนี้ ได้ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว และเป็นหนึ่งในผู้จัดการวงเงินสินเชื่อร่วม กับธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงค์กิ้งคอร์ปอเรชั่น (เอชเอสบีซี) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์  ธนาคารยูบีเอส เอจี และ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โดยซีพี ออลล์จะได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น กับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทคาดว่าจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 และหากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเข้าทำการชำระค่าซื้อหุ้นแม็คโครทั้งหมดตามสัญญา รวมทั้งจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของแม็คโคร ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2556 โดยราคาเสนอซื้อ (Tender offer price) จะเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่บริษัทจะได้มาที่ 787 บาทต่อหุ้น


กลับขึ้นด้านบน