ผู้ได้รับผลกระทบกรณีเขื่อนสิรินธรเรียกร้องสำรวจรายชื่อเยียวยาตกหล่นในสิ้นเดือนนี้

ผู้ได้รับผลกระทบกรณีเขื่อนสิรินธรเรียกร้องสำรวจรายชื่อเยียวยาตกหล่นในสิ้นเดือนนี้

ผู้ได้รับผลกระทบกรณีเขื่อนสิรินธรเรียกร้องสำรวจรายชื่อเยียวยาตกหล่นในสิ้นเดือนนี้

รูปข่าว : ผู้ได้รับผลกระทบกรณีเขื่อนสิรินธรเรียกร้องสำรวจรายชื่อเยียวยาตกหล่นในสิ้นเดือนนี้

ผู้ได้รับผลกระทบกรณีเขื่อนสิรินธรเรียกร้องสำรวจรายชื่อเยียวยาตกหล่นในสิ้นเดือนนี้ ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ชุมนุมเรียกร้องให้คณะกรรมการเร่งสำรวจรายชื่อที่ตกหล่นภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อเสนอรัฐบาลชดเชยความเสียหาย

กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธร ประท้วงหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี เรียกร้องให้ นายเจริญ ตันชัชวาล อัยการจังหวัด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสำรวจรายชื่อผู้ตกสำรวจจากการสร้างเขื่อนสิรินธร เร่งตรวจสอบรายชื่อให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ นายวันชัย ยังมีสุข แกนนำชาวบ้าน บอกว่า ที่ผ่านมารัฐบาลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกว่า 2,500 คน ด้วยการจัดสรรที่ดินทำกินคนละ 15 ไร่ แต่ยังมีรายชื่อตกหล่นอีกเกือบ 800 คน

ล่าสุดอัยการจังหวัดเรียกตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมร่วมหาข้อสรุป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่รับปากเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบหรือทายาทให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤษภาคม จากนั้นจะส่งรายชื่อทั้งหมดไปยัง นายชวลิต พิชาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เพื่อเสนอรัฐบาล กลุ่มชาวบ้านพอใจและยอมสลายการชุมนุมแล้ว


กลับขึ้นด้านบน