รัฐบาลเตรียมเสนอเปิดสภาสมัยวิสามัญ พิจารณางบฯปี 57

รัฐบาลเตรียมเสนอเปิดสภาสมัยวิสามัญ พิจารณางบฯปี 57

รัฐบาลเตรียมเสนอเปิดสภาสมัยวิสามัญ พิจารณางบฯปี 57

รูปข่าว : รัฐบาลเตรียมเสนอเปิดสภาสมัยวิสามัญ พิจารณางบฯปี 57

รัฐบาลเตรียมเสนอเปิดสภาสมัยวิสามัญ พิจารณางบฯปี 57 รัฐบาล เตรียมเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดสมัยประชุมวิสามัญในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 วาระแรก เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันวันที่ 1 ตุลาคมนี้

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 วงเงินรวม 2.525 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 125,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 โดยพร้อมเดินหน้านโยบายแบบขาดดุลต่อเนื่อง ทำให้ปี 57 จะมีการขาดดุลจำนวน 250,000 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ขาดดุล 300,000 ล้านบาท

ซึ่งจากนี้ทุกหน่วยงานต้องกลับไปทบทวนรายละเอียดให้รอบคอบอีกครั้งก่อนเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาภายใน 1 สัปดาห์ แล้วเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้รัฐบาลจะทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2557 เป็นวาระแรก เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันวันที่ 1 ตุลาคม นี้ ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 2557 ซึ่งเชื่อว่าจะเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนด


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน