“รอยล จิตรดอน” ลาออกจากตำแหน่ง กบอ.แล้ว

“รอยล จิตรดอน” ลาออกจากตำแหน่ง กบอ.แล้ว

“รอยล จิตรดอน” ลาออกจากตำแหน่ง กบอ.แล้ว

รูปข่าว : “รอยล จิตรดอน” ลาออกจากตำแหน่ง กบอ.แล้ว

“รอยล จิตรดอน” ลาออกจากตำแหน่ง กบอ.แล้ว นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร หรือ สสนก.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กบอ.แล้ว เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา

นายรอยล จิตรดอน ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ลาออกจากคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. โดยหนังสือดังกล่าวลงวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาในหนังสือลาออก ระบุว่า ขณะนี้คณะกรรมกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบก่อสร้าง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ได้ทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน หรือ ทีโออาร์ เรียบร้อยแล้ว และได้แจกให้กับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิด เพื่อให้รัฐบาลไทยพิจารณาคัดเลือกเป็นคู่สัญญาในการดำเนินโครงการออกแบบก่อสร้างดังกล่าวต่อไป พร้อมระบุในหลังสือลาออก ว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชน และประเทศไทยในระยะยาวได้อย่างแท้จริง พร้อมระบุเหตุผลในการลาออกว่า ขณะนี้มีภารกิจสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย จึงขอลาออกจากกรรมการ กบอ.

บทบาทของนายรอยล ที่ผ่านมา ถือเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการน้ำในช่วงมหาอุทกภัยปี 2554 โดยได้นำเอาข้อมูลแบบจำลองและสารสนเทศเข้ามาใช้ประโยชน์ และได้รับมอบหมายภารกิจใหญ่ ๆ ในการจัดการน้ำ โดยเฉพาะเรื่องข้อมูลพยากรณ์ ที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณภายใต้แผนการพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

ขณะที่ ภารกิจหลักของ สสนก. ที่นายรอยลเป็นผู้อำนวยการอยู่นั้น คือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลน้ำและสภาพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีบทบาทอย่างมากในการเตรียมรับมือน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการทดสอบการระบายน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันออกและตะวันตก ในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2555 โดยการทดสอบดังกล่าวได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ


กลับขึ้นด้านบน