แพทย์ชนบทยื่น สตง.ตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนของ สธ.

แพทย์ชนบทยื่น สตง.ตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนของ สธ.

แพทย์ชนบทยื่น สตง.ตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนของ สธ.

รูปข่าว : แพทย์ชนบทยื่น สตง.ตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนของ สธ.

แพทย์ชนบทยื่น สตง.ตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนของ สธ. เครือข่ายแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เคลื่อนไหวชุมนุมขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมประกาศคัดค้านนโยบายที่เอื้อประโยชน์ใหกับเอกชน ก่อนจะเดินทางไปยื่นเรื่องให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบ การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข และการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแบบพกพา ที่อาจส่อไปในทางทุจริต

เครือข่ายบุคคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับเครือข่ายผู้ป่วย กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม ได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดสีดำประท้วงขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกจากตำแหน่ง โดยอ้างว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บริหารงานทำลายระบบสุขภาพของประเทศและเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน 5 ข้อ ได้แก่ ให้ปลดนายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแบบP4P ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง.ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 9 ให้หยุดใช้อำนาจทำลายภาพลักษณ์องค์การเภสัชกรรม และให้หยุดทำลายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหยุดครอบงำองค์กรอิสระอื่นๆ ขณะเดียวกันยังได้ประกาศยกระดับการเรียกร้อง หากไม่มีการดำเนินการใดๆ จะไปขอคำตอบสุดท้ายที่บ้านพักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้กลุ่มเครือข่ายดังกล่าว ยังได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ตรวจสอบ เงื่อนไขการออกระเบียบจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P และให้ตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแบบพกพา กว่า 8 หมื่นเครื่อง แจกให้ อสม.ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 147 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มแพทย์ที่เคลื่อนไหว ระบุว่า พบความไม่ชอบมาพากล ซึ่งแม้กระทรวงสาธารณสุขจะสั่งระงับโครงการไปแล้ว แต่ก็พบว่าหลายพื้นที่ได้ประกาศเงื่อนไขการจัดทำ ทีโออาร์ ไปแล้ว

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ยกเลิกการเชิญตัวแทนผู้ชุมนุมเข้าร่วมพูดคุย เนื่องจากตัวแทนผู้ชุมนุม ต้องการให้รัฐมนตรีรับปากว่า จะยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P และให้กลับมาใช้ประกาศกระทรวงฉบับที่ 4 และฉบับที่ 6 เรื่องค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแทน


กลับขึ้นด้านบน