ค่าเงินบาทแข็งค่า กระทบส่งออกสินค้าเกษตรลด

ค่าเงินบาทแข็งค่า กระทบส่งออกสินค้าเกษตรลด

ค่าเงินบาทแข็งค่า กระทบส่งออกสินค้าเกษตรลด

รูปข่าว : ค่าเงินบาทแข็งค่า กระทบส่งออกสินค้าเกษตรลด

ค่าเงินบาทแข็งค่า กระทบส่งออกสินค้าเกษตรลด มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ ลดลงกว่า 7,000 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2556

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ระบุสินค้าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาถึงเกือบ 28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลังและสินค้าประมง ซึ่งหากว่าเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่องจนถึงเดือนหน้า จะส่งผลต่อสินค้าเกษตรกลุ่มอื่นเพิ่มเติม เช่น ผลไม้ และ ไก่เนื้อ

นายจารึก สิงหปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ระบุว่า จากการติดตามผลกระทบค่าเงินบาทต่อการส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย พบว่ามูลค่าการส่งออกลดลงแล้วร้อยละ 4.28 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 7,700 ล้านบาท พร้อมระบุว่า รัฐบาลควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาค่าเงินบาทในช่วงนี้ เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่ารุนแรงกว่าปกติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เร่งจัดทำระบบโซนนิ่งเกษตร ให้สมดุลระหว่างผลผลิตกับตลาด นอกจากนี้ภาคเอกชนควรมีบทบาทในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากค่าเงินบาทร่วมกับภาครัฐเพิ่มมากขึ้น

 


กลับขึ้นด้านบน