ปชป.นำร่องใช้ "ไพรมารี" เลือกผู้สมัคร ส.ส.พระนครศรีอยุธยา

ปชป.นำร่องใช้ "ไพรมารี" เลือกผู้สมัคร ส.ส.พระนครศรีอยุธยา

ปชป.นำร่องใช้ "ไพรมารี" เลือกผู้สมัคร ส.ส.พระนครศรีอยุธยา

รูปข่าว : ปชป.นำร่องใช้ "ไพรมารี" เลือกผู้สมัคร ส.ส.พระนครศรีอยุธยา

ปชป.นำร่องใช้ พรรคประชาธิปัตย์ ประกาศเดินหน้าปฏิรูปพรรคด้วยการเน้นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองภายในพรรค โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร แถลงนำร่องใช้ระบบ "ไพรมารี่" ภาคละ 1 จังหวัด เริ่มที่การเลือกผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้

นับเป็นครั้งแรกที่นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผู้เสนอเรื่องการปฎิรูปพรรคใหม่ ออกมาแถลงยืนยันว่า พรรคตอบรับเดินหน้าปฏิรูป โดยเริ่มต้นที่ระบบการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. โดยใช้การคัดเลือกแบบ "ไพรมารี" และจะนำร่องวิธีการนี้ในภาคละ 1 จังหวัด และในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ จะจัดประชุมคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นครั้งแรก

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า พรรคจะเปิดให้สมาชิกและประชาชนร่วมลงทะเบียนเป็นผู้เสนอชื่อและคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. โดยขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลา 60 วัน ถือเป็นการเปิดพรรคให้กว้างขึ้น และยึดกระบวนการคัดเลือกที่สร้างส.ส.ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเชื่อมั่นว่า ระบบ "ไพรมารี" จะเป็นช่องทางเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และ กิจกรรมกับพรรคมากขึ้น พร้อมกันนั้นจะจัดตั้งศูนย์ประชาธิปัตย์ประจำหมู่บ้านและตำบล เปิดช่องทางการเสนอแนะและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อน ก่อนสรุปรายงานต่อส่วนกลางในทุกเดือน

ขณะที่นายนคร มาฉิม หนึ่งในคณะทำงานปฎิรูปพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า คณะทำงานปฏิรูปของพรรคเตรียมเชิญนักวิชาการ และผู้บริหารภาคเอกชน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ร่วมกันทำพิมพ์เขียวพรรคประชาธิปัตย์ โดยเชื่อมั่นว่าจะนำเสนอร่างพิมพ์เขียวต่อคณะกรรมการบริหารพรรคภายใน 30 วัน นับจากนี้ โดยกระบวนการต่างๆ มีการขอความเห็นจากนายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค ตลอดจนผู้ใหญ่ภายในพรรคหลายคนก็สนับสนุนแนวคิดปฏิรูปพรรคครั้งนี้

สำหรับวิธีการที่เรียกว่า "ไพรมารี" คณะทำงานปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์ เชื่อว่า จะเป็นช่องทางที่สมาชิกมีส่วนร่วมคัดเลือกตัวแทนในแต่ละพื้นที่ได้ตามวิถีทางประชาธิปไตย และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้สมัครกลุ่มต่างๆ ที่ต้องการแข่งขันกันลงสมัครรับเลือกตั้งภายในพรรคได้อีกด้วย

"ไพรมารี" ถือเป็นระบบการคัดเลือกตัวแทน ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบใช้ในระบบการเมือง และเป็นระบบเพื่อค้นหาความนิยมของบุคคลในพรรค จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนของพรรค ได้ตัวแทนเป็นผู้สมัครที่จะลงท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดี


กลับขึ้นด้านบน