"รอยล จิตรดอน" ลาออกจาก กบอ.

"รอยล จิตรดอน" ลาออกจาก กบอ.

"รอยล จิตรดอน" ลาออกจาก กบอ.

รูปข่าว : "รอยล จิตรดอน" ลาออกจาก กบอ.

อดีตประธานผันน้ำลงทะเล ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ยื่นฟ้องศาลปกครองให้ระงับการประมูลราคา ทีโออาร์ บริหารจัดการน้ำ เพราะมีความเสี่ยงเกิดการทุจริต ขณะที่ นายรอยล จิตรดอน ขอลาออกจากตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ.

หนังสือลาออกส่งถึงนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 ให้เหตุผลการลาออกว่า ขณะนี้คณะกรรมกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย และ กบอ.ทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน หรือ ทีโออาร์ เสร็จเรียบร้อย และแจกให้กับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิด เพื่อให้รัฐบาลไทยพิจารณาคัดเลือกเป็นคู่สัญญาในการดำเนินโครงการออกแบบก่อสร้างแล้ว

ขณะที่ภารกิจสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย จึงขอลาออกจากกรรมการ กบอ. ที่ผ่านมานายรอยล เป็นแกนหลักการบริหารจัดการน้ำในช่วงมหาอุทกภัยปี 2554 และได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการจัดการน้ำ โดยเฉพาะเรื่องข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศ และการพยากรณ์ ที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณภายใต้แผนการพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ส่วนภารกิจหลักของ สสนก. คือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลน้ำและสภาพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และ วันที่ 25 เม.ย. นายอุเทน ชาติภิญโญ อดีตประธานผันน้ำลงทะเล ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ระงับการประมูลราคาโครงการ ทีโออาร์ บริหารจัดการน้ำ ของ กบอ. โดยตั้งข้อสังเกตว่า ทีโออาร์อาจมีความเสี่ยงเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ขณะที่การประมูลราคาของผู้รับจ้าง จะมีการยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 3 พฤษภาคม


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน