สวปก.ชี้บูรณาการนโยบาย 3 กองทุนสุขภาพเข้าด้วยกันยังไม่สามารถทำได้จริง

สวปก.ชี้บูรณาการนโยบาย 3 กองทุนสุขภาพเข้าด้วยกันยังไม่สามารถทำได้จริง

สวปก.ชี้บูรณาการนโยบาย 3 กองทุนสุขภาพเข้าด้วยกันยังไม่สามารถทำได้จริง

รูปข่าว : สวปก.ชี้บูรณาการนโยบาย 3 กองทุนสุขภาพเข้าด้วยกันยังไม่สามารถทำได้จริง

สวปก.ชี้บูรณาการนโยบาย 3 กองทุนสุขภาพเข้าด้วยกันยังไม่สามารถทำได้จริง สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยระบุว่าตลอด 10 ปีของบูรณาการนโยบาย 3 กองทุนสุขภาพเข้าด้วยกัน ยังไม่สามารถทำได้จริง เนื่องจากแต่ละกองทุนสุขภาพมีกรอบกฎหมายของตัวเอง ซึ่งความพยายามของรัฐบาลในการสร้างมาตรฐานเดียวกัน เป็นเพียงรายโครงการเท่านั้น

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายในการประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม โดยระบุว่ารัฐบาลมุ่งสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงการบริการสุขภาพให้กับประชาชน การเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล แต่จากการศึกษาของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส.ยังพบความเหลื่อมล้ำในสิทธิประโยชน์ใน 3 กองทุนสุขภาพ โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการของประชาชน

รัฐบาลจึงพยายามขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์ 3 กองทุนที่เป็นมาตรฐานเดียว เช่น การเจ็บป่วยฉุกเฉิน การให้ประชาชนเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ การรักษาโรคมะเร็ง และตั้งคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยาเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ซึ่งหวังว่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน

นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย หรือ สวปก. กล่าวว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา การบูรณาการนโยบาย 3 กองทุนเข้าด้วยกันยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากแต่ละกองทุนสุขภาพมีกรอบกฎหมายของตัวเอง ซึ่งความพยายามของรัฐบาลในการสร้างมาตรฐานเดียวเป็นเพียงรายโครงการเท่านั้น โดยเฉพาะอัตราค่าใช้จ่ายการบริการไม่เท่าเทียมกัน ทำให้โรงพยาบาลเลือกปฏิบัติ ดังนั้น ต้องมีกลไกควบคุมมาตรฐานในระดับชาติ

สำหรับข้อมูลทางวิชาการจากผลงานวิจัย และความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสุขภาพที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ สวรส.จะจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีแนวทางขับเคลื่อนลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ
 


กลับขึ้นด้านบน