ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเห็นพ้องยกระดับ "อาเซียน" เป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพ

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเห็นพ้องยกระดับ "อาเซียน" เป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพ

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเห็นพ้องยกระดับ "อาเซียน" เป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพ

รูปข่าว : ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเห็นพ้องยกระดับ "อาเซียน" เป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพ

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเห็นพ้องยกระดับ นายกรัฐมนตรี เห็นพ้องที่ประชุมอาเซียน เน้นย้ำความสำคัญด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงด้านเศรษฐกิจ, การเมือง และสังคม ที่เป็นเรื่องสำคัญเพื่อบรรลุชุมชนอาเซียนในปี 2558 และสร้างความน่าเชื่อถือในเวทีโลก

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เห็นพ้องต่อที่ประชุมระดับผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 22 ที่ประเทศบรูไน โดยเน้นย้ำ 3 เสาหลัก ในการส่งเสริมความร่วมมือ คือ วัฒนธรรม, การท่องเที่ยว และการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับ เศรษฐกิจ, การเมือง และสังคม ที่เป็นเรื่องสำคัญเพื่อบรรลุชุมชนอาเซียนในปี 2558 รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือในเวทีโลก

ขณะที่ด้านประชาคมเศรษฐกิจ ที่ประชุมอาเซียนเห็นว่า ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการเมือง และความมั่นคง โดยประเทศสมาชิกภาคีต้องรักษาความสัมพันธ์ ระดับทวิภาคี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชายแดน ซึ่งอาเซียนจะต้องเป็นประชาคมภายใต้หลักนิติธรรม มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรมนั้นต้องมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ให้มีการเรียนภาษาอาเซียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจระหว่างประชาชน และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนี้ ไทยยังให้ความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมโยงในด้านซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ ร่วมถึงส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วย

ส่วนความพร้อมในการรับมือภัยพิบัตินั้น นายกรัฐมนตรียืนยันในที่ประชุมว่า ประเทศไทย และเกาหลีมีความพร้อมร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมว่าด้วยความร่วมมือ และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมถึงเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมด้านน้ำครั้งที่ 2 ที่เชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชี้ชัดทิศทางอนาคตของอาเซียนว่า ต้องให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพ และมีเสถียรภาพ เพื่อนยืนยันการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป

ภาพ : เฟสบุ๊ค Yingluck Shinawatra


กลับขึ้นด้านบน