แพทย์ชนบท ยื่น 5 ข้อเรียกร้องแก้ปัญหาสธ. เตรียมบุกบ้านนายกฯ ให้ย้าย"หมอประดิษฐ"

แพทย์ชนบท ยื่น 5 ข้อเรียกร้องแก้ปัญหาสธ. เตรียมบุกบ้านนายกฯ ให้ย้าย"หมอประดิษฐ"

แพทย์ชนบท ยื่น 5 ข้อเรียกร้องแก้ปัญหาสธ. เตรียมบุกบ้านนายกฯ ให้ย้าย"หมอประดิษฐ"

รูปข่าว : แพทย์ชนบท ยื่น 5 ข้อเรียกร้องแก้ปัญหาสธ. เตรียมบุกบ้านนายกฯ ให้ย้าย"หมอประดิษฐ"

แพทย์ชนบท ยื่น 5 ข้อเรียกร้องแก้ปัญหาสธ. เตรียมบุกบ้านนายกฯ ให้ย้าย กลุ่มแพทย์ พยาบาล ยื่นหนังสือเปิดผนึกให้ครม.ปลดนพ.ประดิษฐ แก้ปัญฟาพีฟอร์พี - องค์การเภสัชฯ ยุตินโยบายเมดิคัลฮับ อ้างทำลายระบบสาธารณสุขไทย

 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 56 นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทและแกนนำการเคลื่อนไหวคัดต้านพีฟอร์พี เปิดเผยว่า หลังจากที่เครือข่าย องค์กร และกลุ่มคนไม่เอา นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็น รัฐมนตรีว่ากาารกระทรวงสาธารณสุข ได้เคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 56 ที่ผ่านมา โดยมีข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ดังนี้   

 
1.ให้นายกรัฐมนตรี ปลดหรือย้าย นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ไปจากกระทรวงสาธารณสุข
2.ให้คณะรัฐมนตรี ยกเลิกมติเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ พีฟอร์พี และให้กลับไปใช้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 และ ฉบับที่ 5 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายสำหรับ รพ.ชุมชน แทน
3.ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามภาระงาน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 9 ที่ประกาศใช้ใหม่ และตรวจสอบเอาผิดกับการจัดซื้อเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาดหลายเท่าตัวของกระทรวงสาธารณสุข 
4.ให้ รมว.สาธารณสุข หยุดทำลายภาพลักษณ์องค์การเภสัชกรรม หยุดการกระทำใดๆที่เอื้อต่อบริษัทยาข้ามชาติ หยุดทุจริตเชิงนโยบายเรื่อง Medical Hub ที่ทำลายระบบสาธาณสุขของประเทศ เอื้อประโยชน์เฉพาะกับธุรกิจการเมืองและเอกชน
5.ให้พรรคเพื่อไทยสั่งหยุดนโยบายทำลายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เป็นระบบอนาถาเหมือนในอดีต และหยุดการแทรกแซงหน่วยงานอิสระอื่นๆ
        
 นพ.อารักษ์ กล่าวต่อว่า ในระหว่างที่รอผลข้อเรียกร้องดังกล่าว เครือข่าย องค์กร กลุ่มคนไม่เอา นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็น รมว.สาธารณสุข จะร่วมกันเคลื่อนไหวอย่างเป็นเอกภาพ ด้วยสามมาตรการ ดังนี้
 
1.รพ.ชุมชน ทั่วประเทศ จะติดป้ายประกาศเป็นเขตปลอดและไม่ต้อนรับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ และจะขยายถึงหน่วยงาน องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชน 
2.ชมรมฯ จะเปิดโปงการทุจริตทั้งโดยตรง และทุจริตเชิงนโยบายทำลายระบบสาธารณสุขของรัฐ เอื้อประโยชน์เอกชน อย่างต่อเนื่อง 
3.เครือข่ายจะนัดเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้ง เพื่อขอคำตอบสุดท้ายที่บ้านพักท่านนายกรัฐมนตรี นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถ้าข้อเรียกร้องไม่มีความคืบหน้า
 
“ข้อเรียกร้องทั้งห้าข้อ เพื่อปลดล็อกไม่ให้ระบบสาธารณสุขของไทยถูกทำลายไปมากกว่านี้โดยรัฐมนตรีที่ไม่มีวุฒิภาวะ  และถ้าไม่ได้รับการตอบรับ ทางเครือข่ายฯ จะนัดพบกันอีกครั้งเพื่อไปขอคำตอบจากท่านนายกรัฐมนตรี ที่บ้านพักในเร็วๆนี้” อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าว
 


กลับขึ้นด้านบน