"พาณิชย์" ขอรัฐเร่งแก้ปัญหาเงินบาทแข็งค่า ชี้กระทบประเทศคู่ค้าลดซื้อสินค้าไทย

"พาณิชย์" ขอรัฐเร่งแก้ปัญหาเงินบาทแข็งค่า ชี้กระทบประเทศคู่ค้าลดซื้อสินค้าไทย

"พาณิชย์" ขอรัฐเร่งแก้ปัญหาเงินบาทแข็งค่า ชี้กระทบประเทศคู่ค้าลดซื้อสินค้าไทย

รูปข่าว : "พาณิชย์" ขอรัฐเร่งแก้ปัญหาเงินบาทแข็งค่า ชี้กระทบประเทศคู่ค้าลดซื้อสินค้าไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยอมรับว่า การแข็งค่าของเงินบาท ส่งผลกระทบให้ประเทศคู่ค้า งดสั่งซื้อสินค้าจากไทยค่อนข้างมาก

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยอมรับว่า การแข็งค่าของเงินบาทกว่าร้อยละ 6 ซึ่งมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบให้ประเทศคู่ค้า งดสั่งซื้อสินค้าจากไทยค่อนข้างมาก

สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้น นายบุญทรงระบุว่า จะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 2 ปีนี้ และหากยังไม่เร่งหามาตรการแก้ไขอย่างจริงจัง จะทำให้การส่งออกของไทยปีนี้ ซึ่งกระทรวงฯวางไว้ ที่จะขยายตัวร้อยละ 8-9 หรือคิดเป็นมูลค่า 240,000- 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอน

ขณะที่การประชุมร่วมกับภาคเอกชน 3 สถาบัน กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผลกระทบในวันพรุ่งนี้ กระทรวงฯยังไม่ได้รับทราบข้อเสนอของภาคเอกชนแต่อย่างใด แต่หากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, กระทรวงคลัง, ก็จะทำหนังสือไปยังหน่วยงานนั้นๆเพื่อเร่งแก้ปัญหาทันที


กลับขึ้นด้านบน