สธ.สั่งระงับจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลแบบพกพา

สธ.สั่งระงับจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลแบบพกพา

สธ.สั่งระงับจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลแบบพกพา

รูปข่าว : สธ.สั่งระงับจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลแบบพกพา

สธ.สั่งระงับจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลแบบพกพา สภาเทคนิคการแพทย์ระบุว่า อสม.ใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด คัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ แต่ต้องผ่านการฝึกอบรมจากสภาวิชาชีพ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่แพทย์ชนบทอ้างว่างบประมาณการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดกว่า 147 ล้านบาทให้ อสม.ใช้ ส่อไปในทางทุจริต

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรณีนี้เกิดขึ้นก่อนมารับตำแหน่ง และเห็นว่าเร็วเกินไปที่จะสรุปว่ามีการทุจริต โดยได้สั่งระงับการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลแบบพกพาไปแล้ว และได้มอบแนวทางให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถูกต้องเพื่อลดข้อครหา

ส่วนการที่ชมรมแพทย์ชนบท ส่งเรื่องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ตรวจสอบ เห็นว่าอาจเกิดปัญหาได้ เพราะยังไม่ดำเนินการจัดซื้อ ซึ่งต้องทบทวนกระบวนการทั้งหมดให้รัดกุม ระหว่างการจัดซื้อเฉพาะเครื่องตรวจ กับการจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาล แล้วแถมเครื่องตรวจว่าอย่างไหนคุ้มค่ากว่ากัน

สำหรับประเด็นการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ใช้เครื่องมือที่มีลักษณะการเจาะเลือด เพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วย อาจขัดต่อกฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ปี 2547

นางวรรณิกา มโนรมณ์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวว่า กฎหมายระบุให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เท่านั้น แต่ความจำเป็นในปัจจุบัน จึงปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเปิดช่องให้ อสม.ปฏิบัติหน้าได้ โดยต้องผ่านการฝึกอบรม ควบคุมจากวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างเคร่งครัด

สำหรับร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที่แก้ไขสำหรับ อสม.ตามกฎหมายวิชาชีพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามเพื่อประกาศใช้ ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ได้เตรียมจัดทำคู่มือ และหลักสูตรฝึกอบรม อสม.ให้มีความรู้ ความเข้าใจการใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา เพื่อมีส่วนช่วยในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ


กลับขึ้นด้านบน