"อุเทน" ฟ้องศาลปกครองระงับประมูลโครงการน้ำ

"อุเทน" ฟ้องศาลปกครองระงับประมูลโครงการน้ำ

"อุเทน" ฟ้องศาลปกครองระงับประมูลโครงการน้ำ

รูปข่าว : "อุเทน" ฟ้องศาลปกครองระงับประมูลโครงการน้ำ

อดีตประธานคณะกรรมการผันน้ำลงทะเลศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองให้ระงับการประมูลโครงการทีโออาร์ การบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทของรัฐบาล เนื่องจากเห็นว่าหลายโครงการมีความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น และแต่ละโครงการยังไม่ได้ทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน

นายอุเทน ชาติภิญโญ ยื่นฟ้องคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ต่อศาลปกครอง เพื่อให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครอง ระงับการประมูลราคา ผู้รับจ้างชั่วคราวโครงการ ทีโออาร์ การบริหารจัดการน้ำ ก่อนที่รัฐบาลจะเปิดประมูลในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ โดยตั้งข้อสังเกตว่าการที่ กบอ. ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน 350,000 ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการน้ำ และเร่งผลักดันโครงการบริหารจัดการน้ำให้เกิดขึ้น โดยวางข้อกำหนด และขอบเขตงาน หรือทีโออาร์ให้มีข้อกำหนดเฉพาะงานที่คล้ายคลึงกัน เช่น การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ ปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก ยังมีความไม่ชัดเจน ในการวางกรอบแนวคิด และรูปแบบการก่อสร้าง ประชาชนทั่วไป หรือบริษัทเอกชนที่จะเข้าร่วมประมูลราคาไม่มีโอกาสเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ อาจทำให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละโครงการ ทำให้ไม่สามารถบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างแท้จริง

นายอุเทน กล่าวอีกว่า การดำเนินการโครงการดังกล่าวไม่มีการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2550 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 87 ขณะที่แต่ละโครงการยังไม่มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนอย่างรอบคอบ


กลับขึ้นด้านบน