"ไทย-มาเลย์-อินโดนีเซีย" ร่วมจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจ

"ไทย-มาเลย์-อินโดนีเซีย" ร่วมจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจ

"ไทย-มาเลย์-อินโดนีเซีย" ร่วมจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจ

รูปข่าว : "ไทย-มาเลย์-อินโดนีเซีย" ร่วมจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจ

ไทย มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจ 3 ประเทศ เพื่อดำเนินการโครงการเชื่อมโยงเร่งด่วน 3 ประเทศให้เป็นรูปธรรม ขณะที่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน มีข้อตกลงร่วมมือในการฝึกทหารร่วมกันเพื่อความมั่นคง และการบริหารจัดการภัยพิบัติในอาเซียน

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน หรือ อาเซียน ซัมมิท ครั้งที่ 22 ที่ประเทศบรูไน ผู้นำชาติในกลุ่มอาเซียนมีความเห็นพร้อมกันที่จะผลักดัน 3 เสาหลักอาเซียน ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม โดยกลุ่มประเทศสมาชิกจะฝึกทางทหารร่วมกันในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข และการบริหารจัดการภัยพิบัติ และ ความร่วมมือนี้ถือเป็นความร่วมมือด้านมนุษยชนครั้งแรกของประเทศสมาชิกอาเซียน

ส่วนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ในเดือนพฤษภาคมนี้ กลุ่มประเทศสมาชิก จะเจรจาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกรอบการเจรจาการค้าที่สำคัญ เพื่อให้อาเซียนสามารถแข่งขันกับภูมิภาคหรือประเทศอื่นในเวทีนานาชาติ และเชื่อว่า จะผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลกได้

ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมหารือกับนายซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และผู้แทนพิเศษนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในการประชุมแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ซึ่งได้มีการลงนามในความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงโครงการต่าง ๆ ทั้ง 3 ประเทศให้เป็นรูปธรรม และกำหนดทิศทางการพัฒนาส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการฟื้นจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก


กลับขึ้นด้านบน