ค้านเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ค้านเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ค้านเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รูปข่าว : ค้านเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ค้านเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ศิษย์เก่าและนักศึกษาจังหวัดแพร่ ประท้วงผู้ว่าราชการจังหวัด หลังร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เตรียมเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นมหาวิทยาลัยแพร่ โดยอ้างว่า จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันและนักศึกษา

ชาวบ้าน นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รวมตัวกันหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อคัดค้านนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน หรือ กรอ.แพร่ จะเปลี่ยนแปลงสถานะของมหาวิทยาลัย

และจะเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นมหาวิทยาลัยแพร่ ทำให้หลายฝ่ายไม่พอใจที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของสถาบัน และชื่อที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญของสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

นายสุรชัย ศรีนรจันทร์ ประธานนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเปิดมาถึง 15 ปี ได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกด้วยชื่อเสียงประสิทธิภาพของนักศึกษาที่จบไปแล้ว หากเปลี่ยนชื่อใหม่จะส่งผลต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของนักศึกษา

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ไม่ยืนยัน จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไร แต่ยืนยันว่าต้องการพัฒนามหาวิทยาลัย ก่อนที่ผู้ชุมนุมจะยอมสลายตัวกลับไป เพราะการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อแสดงพลังไม่เห็นด้วยเท่านั้น

 


กลับขึ้นด้านบน