สธ.เตือนระวังไข้เลือดออก ระบาดหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบน

สธ.เตือนระวังไข้เลือดออก ระบาดหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบน

สธ.เตือนระวังไข้เลือดออก ระบาดหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบน

รูปข่าว : สธ.เตือนระวังไข้เลือดออก ระบาดหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบน

สธ.เตือนระวังไข้เลือดออก ระบาดหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบน สาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวัง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งขณะนี้พบการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยที่จังหวัดลำพูนมีเด็กเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 1 คน

นพ.ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ปีนี้พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรง ตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยระยะสองเดือนที่ผ่านมามีผู้ป่วยประมาณ 70-80 คน ซึ่งถือว่าสูงผิดปกติ และคาดว่าการระบาดของโรคจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงฤดูฝน

ด้าน ชาวชุมชนสันโค้งหลวง เขตเทศบาลนครเชียงราย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยสำรวจพาชนะที่มีน้ำขัง และเติมสารกำจัดยุงลายในแหล่งน้ำ หลังพบการระบายของโรคไข้เลือดออกในหลายชุมชน

ส่วนที่จังหวัดลำพูน มีการประชุมหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาด หลังพบผู้ป่วยสูงสุดในรอบ 10 ปี ซึ่งมีผู้ป่วยแล้ว 138 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 1 คน เมื่อวันที่ 24 เมษายน เป็นเด็กชายอายุ 12 ปี พื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง คือ อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอป่าซาง

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยข้อมูลระบุว่าสถาณการณ์โรคไข้เลือดออกใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม ถึง 13 เมษายน พบผู้ป่วยแล้ว 335 คน โดยจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด 145 คน ขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการระบาด โดยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ


กลับขึ้นด้านบน