ฝายน้ำล้น จังหวัดอุดรธานี ก่อสร้างไม่ตรงตามกำหนด

ฝายน้ำล้น จังหวัดอุดรธานี ก่อสร้างไม่ตรงตามกำหนด

ฝายน้ำล้น จังหวัดอุดรธานี ก่อสร้างไม่ตรงตามกำหนด

รูปข่าว : ฝายน้ำล้น จังหวัดอุดรธานี ก่อสร้างไม่ตรงตามกำหนด

ฝายน้ำล้น จังหวัดอุดรธานี ก่อสร้างไม่ตรงตามกำหนด คณะกรรมการระดับอำเภอ ตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างฝายน้ำล้นและขุดลอกห้วยวังสิม จังหวัดอุดรธานี บางจุดไม่เป็นไปตามกำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำประชาคมเพื่อหาข้อสรุป

ชาวบ้านกั้ง หมู่ 1 ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ร่วมประชาคมหมู่บ้านหาข้อสรุปโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นและขุดลอกห้วยวังสิม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือ เอสเอ็มแอล เมื่อปี 2555 มูลค่า 400,000 บาท ขณะที่ ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการระดับอำเภอ พบการขุดลอกห้วยวังสิม ปริมาณงานการขุดดินไม่ครบ 3,000 ลูกบาศก์เมตร และแบบการก่อสร้างฝายน้ำล้นไม่ได้มาตรฐาน แต่ไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 

ด้าน นายเวียงชัย แก้วพินิจ นายอำเภอหนองหาน เปิดเผยว่า หลังได้ข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นและขุดลอกห้วยวังสิมแล้ว ทางอำเภอจะทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาว่าจะให้ผู้รับเหมาดำเนินการขุดลอกลำห้วยให้ครบตามงาน หรือ ให้คืนเงินส่วนต่าง ก่อนจะนำข้อสรุปส่งให้เลขาธิการสำนักงานกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือ เอสเอ็มแอลต่อไป

 


กลับขึ้นด้านบน